söndag 22 mars 2009

Klimatkrigföring

Gwynne Dyer är en kanadensisk författare som skriver om stadigt varmare planet kommer att leda till uppror och krig. I de här radioavsnitten så läser han utdrag ur boken och vi får även höra en del av de personer som han har intervjuat. Hans budskap har några centrala punkter:

* Att den globala uppvärmningen är på riktigt. Över de senaste 200 åren så har vi genom att förbränna fossila bränslen släppt ut allt det kol som det har tagit jorden 300 miljoner år att samla på sig.

* Att den biosfär som vi lever i släpper ut omkring 120 miljarder ton samtidigt med att den absorberar 121. Planter och växter fungerar alltså som ett sänke för CO2 i atmosfären.

* Att haven också fungerar som ett effektivt sänke för CO2. Samtidigt med att de släpper ut 90 miljarder ton CO2 om året så absorberar de 92 miljarder ton. Denna kapacitet minskar nu i och med att haven blir varmare.

* Att koldioxidkoncentrationen i atmosfären har ökat från 0.03% till 0.04% sedan 1950. Data från iskärnor visar att koncentrationen av CO2 aldrig har varit högre än 0.03% under de senaste 160000 åren.

* Att det finns naturliga gränser för hur varmt det kan bli innan positiva feedback loopar börjar bli verksamma. Dessa innefattar metanhydrider som har lagrats under stort tryck i permafrosten på Grönland och i Sibirien. När dessa börjar smälta så kommer metanet att frigöras och eftersom metan är en omkring 20 x bättre drivhusgas än CO2 så finns det ingen väg tillbaka.

Trots dessa bevis så finns det några som envetet stoppar huvudet i sanden. FN samlade ihop de 3000 bästa vetenskapsmännen i världen som studerar klimatförändringarna i The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och de kom ut med en samlad rapport för några år sedan som talade om precis detta. USA:s National Academies of Sciences (NAS) American Association for the Advancement of Sciences (AAAS) har också gått ut med rapporter som talar om klimatförändringarna som skapade av människans aktiviteter. Till alla de som inte tror på klimatförändringarna så är det inte precis några lättviktiga organisationer.

Dyer tror att om det blir mer än två grader varmare så kommer temperaturen att stiga med mellan 6 och 10 grader på ett decennium. De vetenskapliga bevisen för att det här stämmer är väl kanske inte direkt överväldigande, men Dyer intervjuar NASA:s vetenskapsman Dennis M. Bushnell som referens, en man som har väldigt progressiva idéer om energi och mänsklighetens överlevnad.

Dyer radar sedan upp ett antal scenarion för hur klimatförändringarna kan leda till motsättningar och krig. Bl. a. så talar han om hur risskörden i Sydostasien kan förändras. Vid 35 grader så blir 100% av risplantorna pollinerade medan de vid 41 grader nästan inte alls blir pollinerade. Detta kan skapa svåra svältsitustioner i Kina och i resten av Sydostasien som i förlängningen kan skapa konflikter.

Pakistan är liksom Egypten ett land som är genomflutet av en stor flod, Indus-floden, som sträcker sig från Kashmir i norr till den Arabiska sjön i söder. Nästan hela Pakistans befolkning bor längs floden och får sin utkomst från denna. Problemet är att när klimatet blir varmare så kommer mindre och mindre vatten att flyta genom landet och folk får svårare att överleva. För att göra saker och ting värre så är det Indien som kontrollerar flödet till Indus-floden och genom olika avtal så skall de ta en given mängd vatten ur Indus varje år - inte någon procentuell andel. Under de givna förutsättningarna så är det inte omöjligt att föreställa sig hur ett kärnvapenkrig mellan Pakistan och Indien skulle kunna börja.


Gwynne Dyer läser ur Climate Wars på kanadensiska CBC Radio:
http://www.cbc.ca/ideas/features/climate-wars/index.html

Mer om klimatet hos Fourfact:
http://fourfact.com/index.php/webloggen/har_luften_gatt_ur_europa/

Vänsterns klimatnätverk:
http://riksdagsvanstern.org/klimatnatverket/?p=127

Serhat Daran skriver mer om vattenbrist:
http://serhatdaran.blogspot.com/2009/03/protester-mot-vattenforum-i-turkiet.html

SIND.NU om vattenskador i klimatförändringarnas spår:
http://sind.nu/2009/03/16/vagar-man-bo-och-bygga-nara-havet-framover/

Jonas hållbara blogg om medias bristande intresse av att rapportera om klimatförändringarna:
http://www.stenling.se/2009/03/14/klimatsmartheten-terbeskt/

Inga kommentarer: