tisdag 10 mars 2009

Hunger

I en artikel på Reuters så berättar Laura MacInnis om vår tids största utmaning: Hur vi ska klara av att föda en ständigt växande befolkning i en värld med resursbrist. Vi är inte ens där ännu, men hungersituationen skapar redan rubriker. De sjunkande råvarupriserna leder till minskade investeringar i jordbruket och som resultat en minskad produktion. De som får betala för det här är de som redan bor i områden där bärkapaciteten är liten. FN:s jordbruksorgan i Rom FAO, har sagt att mer än 30 länder befinner sig mitt i en livsmedelskris trots prisfallet i på grödor. MacInnis citerar Navi Pillay som är FN:s höga sändebud för mänskliga rättigheter. Pillay säger så här:

Försöken att komma till rätta med problemen genom att bejaka rättigheten att få äta har inte lett till någon konkret handlingsplan. Krisen är definitivt inte över än.

Artikeln på Reuters:
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSL9583458

Inga kommentarer: