söndag 9 november 2008

Vad som komma skulle

I det här timslånga föredraget från 2006 så förklarade Peter Schiff exakt hur de uppblåsta huspriserna skulle komma att orsaka ekonomiskt kaos. Han hade rätt hela tiden.

Redan under Clinton-åren så förde den amerikanska centralbanken en ytterst tveksam monetär politik som ledde till en bubbla på IT-området. Bubblan var förutbestämd att spricka eftersom värderingen av IT-aktierna inte var förankrad i verkligheten. Aktierna såldes till fantasibelopp baserat på en framtida vinst som kanske skulle komma att materialiseras.

När bubblan till sist sprack så ville den nytillträdde president Bush inte ha en recession på halsen. I stället för att rena systemet med en recession efter 1990-talets extrema köpfest, och speciellt efter terrorattackerna den elfte september, så bestämde sig president Bush och Alan Greenspan för att försöka hålla festen igång. Så de båda påbörjade ett farligt skatte- och penningpolitiskt experiment som ledde till historiskt låga räntesatser under väldigt lång tid och ytterligare en bubbla i fastighetspriserna. När denna bubbla till sist sprack så blev recessionen etter värre.

Så frågan är då hur bubblorna kan undvikas från första början. I slutet av november kommer G20-länderna att mötas i Doha i Qatar för att diskutera en ny finansiell världsordning och högt på agendan står ett nytt valutasystem. Det är möjligt att länderna kommer fram till en målsättning om ett samarbete. Ett sådant samarbete kommer tveklöst att innebära någon form av koppling till guld eller silver. Ett naturligt hinder för hur mycket pengar som kan spenderas i våra budgetar kommer då att uppstå. Det skulle i sådana fall vara ett första steg mot ett ekonomiskt system som fungerar efter Peak Oil.

Artikel Time om Bretton Woods systemet:
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1852254,00.html

Aldo Caliari skriver mer om Bretton Woods II i Foreign Policy in Focus:
http://www.fpif.org/fpiftxt/5630

Mer om Peter Schiff hos Axess TV:s MAO-bloggen:
http://www.axess.se/web/discussion.nsf/0/D5EBE840EE8C144BC12574DC00333A49

Mer om huspriser hos 2K:
http://blogg.2k.se/2008/10/det-man-inte-vet-lider-man-inte-av/

och hos Rika Tillsammans:
http://www.rikatillsammans.se/2008/10/10/den-som-ar-satt-i-skuld-ar-icke-fri-om-du-bor-i-sverige-men-inte-i-usa/

och hos Sloped Curve:
http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/om_japan_likviditetsf%C3%A4llan_och_helikopterpengar

Mer om finanskrisens orsaker hos Konsonans:
http://konsonans.net/2008/10/ideologisk-schizofreni/

Inga kommentarer: