tisdag 18 november 2008

Hur tänker Kung Abdullah?

En av de större frågorna dessa dagar är vad som kommer att hända med OPEC:s och Saudiarabiens oljeproduktion nu när priset har fallit från 150$ i somras till 54$ idag. En kraftig sänkning av produktionen, i storleksordningen 2 miljoner fat om dagen, har redan aviserats inför OPEC mötet i Kairo den 29'e november. Vissa bedömare spekulerar t.o.m. i en produktionsminskning på hela 3,5 miljoner fat. Så här skriver Colin Campbell i ASPO:s senaste nyhetsbrev:

När Kung Abdullah vaknar i palatset efter en sömnlös natt så tänker han kanske att Wall Street ändå inte är den säkra placering som han en gång trodde. Han ser då kanske europeiska eller asiatiska marknader som möjliga alternativ, men kommer snart på bättre tankar när han inser att de är lika illa ute som sina amerikanska likar p.g.a. bankvärldens internationella natur. Det vore logiskt om han fram emot lunchtid kom fram till slutsatsen att det bästa vore att dra ned på produktionen.

Hur kan vi ha försatt oss i en sådan situation att vi väntar med spänning på vad ett litet antal diktatoriska ledare skall besluta?

Colin Campbells nyhetsbrev för november:
http://www.aspo-ireland.org/contentFiles/newsletterPDFs/newsletter95_200811.pdf

Tom Whipple skriver mer om OPEC toppmötet:
http://www.energybulletin.net/node/47232

Fler bloggar om OPEC är Tankar i gryningens ljus:
http://gryningensljus.blogspot.com/2008/11/putin-pressar-eu-om-nord-stream.html

Latent energi skriver en lista om framtiden:
http://latentenergi.wordpress.com/2008/10/27/framtiden-enligt-min-bakspegeln/

Mikael Ståldal om Googles energiplan:
http://www.staldal.nu/blog/2008/10/25/googles-rena-energi/

Makrobloggen skriver också om OPEC:s planer:
http://www.va.se/asikter/bloggar/makrobloggen/2008/10/24/opec-ar-chanslost/

och Financial Room 809 ger en grundkurs i olja:
http://room809.blogspot.com/2008/09/bilder-european-social-forum-malm.html

Inga kommentarer: