torsdag 27 november 2008

En tvivlares bekännelser

Chefredaktören för tidsskriften Energy Tribune, Robert Bryze, var länge en arg kritiker av Peak Oil-rörelsen. Han talade länge om att diskussionerna kring oljetoppen skymde fokus för den enormt viktiga omställning som vi stod inför, men i den senaste ledaren så kommer det fram att numera har bytt fot. Bryze skriver så här:

Jag har tillbringat mycket tid de senaste månaderna med att tala med två av de skarpaste analytikerna i oljebranschen: Peter Wells och Charley Maxwell. Bägge är de övertygade om att Peak Oil är en realitet - en realitet som kommer att göra ont.

Anledningen till att artikeln är så intressant är att Bryze fortfarande är skeptisk till alla dystopiska spådomar om bränslebrist, undergång och folk som förespråkar Peak Oil. Att han har mjukat upp sitt radikala motstånd står dock klart utifrån det här:

När någon frågade mig vad jag tyckte om Peak Oil så brukade jag generellt sett svara: Än sen då? Jag tänkte som så att vi skulle ändå inte veta något förrän efter det hade inträffat. En annan anledning till mitt motstånd var att vi oavsett priser eller tillgång först på allvar skulle ta ett steg bort ifrån oljan när något bättre, billigare eller bekvämare kom på banan.

Mot det här tänkandet får jag rada upp mina gamla vanliga argument:

1./ 49% av jordens olja kommer från bara 116 gigantiska oljefält som alla blev upptäckta för länge sedan. Minskningstakten för oljeproduktionen är så stor att vi kan glömma allt tal om en "smärtfri övergång".

2./ Sedan 2004 - trots de senaste årens uppgång i pris - så har världen inte lyckats att producera en ökande mängd olja. Världen har befunnit sig på en platå i fyra år.

3./ Många av exportländerna har blivit till nettoimportörer på otroligt kort tid. Storbritannien och Indonesien är exempel på detta. Anledningen är att exporterna sjunker fortare än produktionen.

Det är Robert Bryze mot Matt Simmons - vem tror ni mest på?

Artikeln i Energy Tribune:
http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=1032

Livet efter oljan skriver om exponentiell tillväxt:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/11/inga-trd-vxer-till-himlen.html

Cornucopia skriver om hur Sverige har och andra västländer har exporterat oljeanvändningen till tillväxtländer i Sydostasien:
http://cornubot.blogspot.com/2008/11/export-av-oljeberoende.html

Ekonomikommentarer skriver om frihandel contra protektionism:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2008/11/protektionismens-terkomst.html

Annarki om ekonomin på Maldiverna:
http://annad.blogg.se/2008/november/var-det-nagon-som-sa-att-global-uppvarmning-b.html

och Marknadsblogg om billiga oljebolag:
http://marknadsblogg.blogspot.com/2008/11/bevis.html

Inga kommentarer: