tisdag 11 november 2008

Modern kolonialisering

Den första veckan i varje månad så brukar USA:s EIA publicera siffror över förra månadens oljeproduktion. Efter att ha varit skarpt stigande fram till i mitten av 2004 så har den därefter planat ut och världen producerar inte längre ökande mängder petroleum. Detta samtidigt med att Kina har ökat sin konsumtion med i genomsnitt 6,2% om året de senaste tio åren sätter givetvis press på press på priserna. Om det är någon som letar efter en anledning till att oljepriserna gick upp till rekordnivåer i somras behöver bara titta här.

Detta skapar självklart en geopolitisk kamp med världens andra stormakter om den kvarvarande oljan. I Asia Times läser vi om hur Kinas osläckbara törst på olja leder till exploatering, inte bara av den afrikanska kontinenten som jag har skrivit om tidigare, men även av mer närliggande länder som Burma. Artikelförfattaren Marwaan Macan-Markaar skriver så här om oljeprospektering på ön Ramree Island som hyser ungefär 400 000 invånare.

Kineserna har förstört risfält och plantager när de har utfört seismiska undersökningar och brutit mineraler i jakten på olja.

Det här har lett EarthRight International, en människorättsorganisation baserad i USA, att skriva en rapport om Kinas inblandning i Burmas inre angelägenheter. De kom fram till att 69 kinesiska multinationella företag var inblandade i 90 olika energiprojekt i Burma. Det rörde sig om allt från vattenkraft till export av kol, gas och olja. Situationen är komplicerad av att den burmesiska militärregimen uppträder som den gör och lägger beslag på alla rikedomar för egen del. Andra inkomstkällor än energi är dessutom nästan obefintliga vilket naturligtvis skapar motsättningar mellan befolkningen och militären. Ingen har däremot presenterat data för mig som tyder på att Kinas roll i tredje världen på något sätt skulle vara annorlunda än 1800-talets europeiska kolonialisering av Afrika och Indien.

EIA:s datablad:
http://www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

Artikeln i Asia Times:
http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JK04Ae01.html

Rapporten från EarthRight International om Kinas roll i Burma:
http://www.earthrights.org/files/Reports/China%20in%20Burma%20-%20BACKGROUNDER%20-%202008%20Update%20-%20FINAL.pdf

Andra svenska bloggare om Burma är Ministry of Art:
http://www.ministryofart.se/blog/archives/1684

om bloggare i Burma skriver Dick Erixon:
http://erixon.com/blogg/?p=1793

och Black Cat:
http://blackcat.se/burma-2/

S-studenters Burmautskott skriver också:
http://burma-bloggen.blogspot.com/2008/11/dissidenter-dms-till-liv-i-fngelse.html

och Ulvstrumpas strumplåda skriver mer om mänskliga rättigheter:
http://ulvstrumpa.blogspot.com/2008/11/13-r-och-13-dagar.html

Inga kommentarer: