söndag 23 november 2008

Peak Oil och John Maynard Keynes

Jag har skrivit om Chris Martensons Crash Course förut, men nu när samtliga ledarskribenter i Sverige och i utlandet sjunger John Maynard Keynes lovsång, så är den mer relevant än någonsin. Hela vårt kreditbaserade monetära system är beroende av en billig och exponentiellt ökande energikälla, och när denna energikälla stöter på naturliga begränsningar i form av hur mycket olja som kan pumpas upp ur marken, så kommer problemen som ett brev på posten.

Befolkning, pengar och olja är alla storheter som har följt en exponentiellt ökande kurva sedan början av förra århundradet. Det är tveklöst så att oljans exponentiellt ökande produktionskurva har varit förutsättningen för befolkningsökningen och expansionen av penningmängden. Detta tänkande leder till den oroande tanken att hela vårt kreditbaserade monetära system som under 100 år har genererat ett icke tidigare skådat överskott och mycket komplexa samhälle bara är en abnormalitet skapad av tillgången på billig olja.

Centralbankerna skapades i början av förra seklet när oljeproduktionen fortfarande var på uppgång. Detta har lett till en enorm medvind för världens politiker som har kunnat lita på en allt ökande oljeproduktion för att stimulera ekonomin. Nu när all statistik talar för att vi har nått en gräns för hur mycket olja som kan pumpas upp ur marken så blir det allt svårare för politikerna att styra våra länder. Den gamla verktygslådan passar inte längre. Martenson delar upp förutsättningarna i Kända fakta och Risker. Kända fakta är:

1./ Olja och naturgas är energikällan och grundbultarna för vår exponentiella tillväxt.

2./ Vårt energiöverskott är sjunkande.

3./ Den billiga oljans era är - trots den senaste tidens sjunkande priser - för alltid över.

4./ Oljans post i budgeten kommer att stiga i framtiden.

Med anledning av dessa givna förutsättningar så identifierar han tre olika Risker:

a./ Att vårt kreditbaserade monetära system kommer att sluta att fungera när oljan inte längre kan pumpas upp exponentiellt.

b./ Att komplexiteten i våra samhällen kommer att minska.

c./ Hyperinflation, eftersom mer pengar på ett system som inte längre kan producera lika många produkter och tjänster obönhörligen kommer att leda oss i den här riktningen.

Därför är det olyckligt att våra politiker och centralbanker försöker fortsätta att hålla liv i ett system som i själva verket är dödsdömt. Studerar de överhuvudtaget vad som händer med världens oljeproduktion? I IEA:s senaste sammanställning så talar man om en minskningstakt i världens oljeproduktion på 9,1%. Det om något borde få väckarklockorna att ringa. Den enda lösningen på problemet är att gå tillbaka till ett system med guld- eller silverpengar och samtidigt inse att det är sparkapital och investeringar som styr ekonomin - inte hur mycket pengar som konsumenten spenderar.

Chris Martenson talar om Peak Oil och om våra papperspengar:
http://www.chrismartenson.com/crashcourse/chapter-17c-energy-and-economy

Paul Krugman skriver i The NY Times:
http://www.nytimes.com/2008/11/21/opinion/21krugman.html?_r=1&ref=opinion

Per T. Ohlsson skriver i Sydsvenska Dagbladet:
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article392071/Ater-till-Keynes.html

Göran Greider skriver i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/kultur/article3794474.ab

Andra bloggar om Chris Martenson är Gameboy Genius:
http://gameboygenius.8bitcollective.com/wordpress/2008/11/22/zeitgeist-addendum/

Fler bloggar om John Maynard Keynes är Staffan Stenudd:
http://stenudd.blogspot.com/2008/11/keynes-blev-verkrd-av-friedman.html

Skattepolitik och samhällsfilosofi:
http://danne-nordling.blogspot.com/2008/11/krisen-en-sund-reaktion.html

Bengt Silfverstrand:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427&blogg=27920

Björnbrum:
http://bjornbrum.blogspot.com/2008/11/att-frska-vcka-vnstern-hopplst-fretag.html

och Tankar från roten:
http://tankarfranroten.wordpress.com/2008/11/18/baste-keynesianen-vinner/

1 kommentar:

Anonym sa...

"Pemex Crude Output Falls 7.9% in October on Cantarell (Update1)

Pemex extracted 902,000 barrels of oil a day in October from Cantarell, the world’s third-largest field.
That’s down from a peak of 2.19 million barrels in December 2003 and 1.32 million barrels in October 2007."

http://bloomberg.com/apps/news?pid=20601072&sid=aEPpPy6pQNUg&refer=energy

Jeffrey J. Brown (westexas) jcompares Mexican Cantarell with the worlds largest oil field Ghawar in Saudi Arabia:

"BTW, I have long characterized the key difference between Saudi Aramco and Pemex as follows:

The latter is willing to admit that its largest oil field is watering out, while the former is not willing to admit that its largest oil field (North Ghawar) is watering out.

As I have previously noted, Peter Wells, who made a presentation at ASPO-USA using IHS data, opined that North Ghawar would be effectively watered out within two years. I have also long characterized the (North) Ghawar and Cantarell declines as "Two warning beacons heralding the onset of Peak Oil."

http://www.theoildrum.com/node/4787/435851

"As we have discussed, Saudi Arabia is immune from the laws of physics. No matter how much oil they produce, their proved reserves never decline."

Then and as seen in latest IEA report Non-OPEC oil production has peaked and thus the world now depends entierly on OPEC production. Simmons put it quite elegantely many years ago - when Ghwar peaks then the world peaks.

http://www.theoildrum.com/node/4726/429567

In order to meet this demand, oil companies and governments need to spend $360 billion a year, with investment particularly critical in the Middle East. OPEC is expected to account for 51% of the world oil market by 2030, compared to 44% today, with Saudi Arabia predicted to comfortably surpass 15m b/d production, depending on its attitude towards exploration and production investment.

http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews+articleid_2765018.html

ace on TOD:
"There remains the secrecy of Saudi Arabia's real production capacity which may help extend the C&C production plateau. However, I am assuming that Saudi Arabia's C&C production was pushed to its maximum limit on Jul 2008 at 9.7 mbd. Future Saudi Arabia capacity additions from Khursaniyah, Shaybah and Khurais will only offset declines from other fields, rather than increase production capacity. "

http://www.theoildrum.com/node/4740/431482