söndag 16 november 2008

Sinande oljefält och varma vintrar

Den gängse uppfattningen är att vi måste minska vårt oljeberoende p.g.a. den globala uppvärmningen. Rapporter om smältande is i arktis och döende isbjörnar fyller tidningar, TV och tidskrifter men vi hör nästan ingenting om den andra delen av ekvationen som är Peak Oil. Den globala uppvärmningen är naturligtvis ett fenomen som måste tas på största allvar, men på kort sikt så utgör den inte något direkt hot mot vår överlevnad. Peak Oil är däremot ett fenomen som direkt har med vår överlevnad att göra och som kan drabba oss så snart som om ett par veckor.

49% av världens olja kommer från bara 116 gigantiska oljefält. Dessa blev upptäckta för 30 till 60 år sedan och når snart den punkt när de börjar sina. Tömningstakten för de här oljefälten troddes länge att vara i storleksordningen 4-5% årligen, men enligt en ny rapport från OECD:s systerorganisation International Energy Agency eller IEA så är minskningstakten hela 8,6% om året. Det här leder till det andra stora problemet vilket är att de nya oljefält som hittas är alla mycket mindre och finnes i politiskt ostabila områden. Det här borde vara jättegoda nyheter för alla som talar om den globala uppvärmningen - oljan som de vill minska användningen av kommer helt enkelt inte att kunna pumpas upp. Vi andra är mer oroade än så.

Mike Klare skriver i Tomdispatch:
http://www.tomdispatch.com/post/175000/michael_klare_the_energy_challenge_of_our_lifetime

Maud Olofsson, Eskil Erlandsson, Andreas Carlgren och Åsa Torstensson skriver en debattartikel i Dagens Nyheter där de bl. a. föreslår att förbjuda bensindrivna bilar till 2025:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=851854

Mer om Peak Oil hos Musik hos centrifugen:
http://mfc.elmberg.net/2008/11/15/omfg-det-hander-verkligen/

hos Ljungbergs blogg:
http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2008/11/sex-nya-saudiarabien.html

hos Cornucopia:
http://cornubot.blogspot.com/2008/11/iea-vrlden-behver-sex-nya-saudi-arabien.html

hos Livet:
http://livet.bloggagratis.se/2008/11/11/1101226-livet-en-gava-oljan-sinar-problemet-ar-stort-overkonsumtion/

liksom hos Arbetarens klimatblogg:
http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2008/11/10/socialistiskt-forum/

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej,

Spännande blogg!

Peak oil kommer definitivt att förändra hela konstallationen. Men geologerna är oeniga ifall det finns tillräckligt för att steka oss alla eller inte. (Det vill säga att höja den globala tempraturen ett par grader för mycket.)

Det kanske finns tillräckligt för att bibehålla dagens kraftigt ojämnt fördelade och konfliktalstrande produktions- och konsumptionsmönster ett tag till.

Men med dagens efterfrågeökning av olja så skulle Kina år 2030 konsumera 10 miljoner tunnor mer om dagen än vad som nu produceras per dag -- Vilket är en omöjlighet.

Hursomhelst, om peak oil skedde t.ex. 2006 eller om det sker 2056 är ointressant. 50 år är inte så långt ur ett civilisationsmässigt perspektiv som Jeffrey Sachs uttrycker saken.

Både peak oil och klimatförändringarna måste ses som "möjligheter" att gå emot en förnyelsebar ekonomi. Här kan (upplevda och "objektiva") säkerhetsintressen, vinstintressen och strävanden efter en mer rättvis ordning samanfalla.