tisdag 10 februari 2009

EROEI

Här följer en intervju med Charlie Hall som introducerade konceptet EROEI (Energy Return On Energy Invested) på 1970-talet. Målet var att hitta en ekologisk parameter som beskrev hur organismer i ett givet ekosystem överlevde. Hall studerade fiskar när han fick idéen att beskriva hur arterna måste generera ett överskott av energi för att överleva. För de flesta organismer i vårt ekosystem så är det här en ganska svår utmaning.

När Hall kände sig färdig med fiskarna så tog han sitt koncept och började studera olja. D.v.s. han började studera hur mycket energi det går åt att skaffa ett fat olja och hur denna kvot har förändrats med tiden. På 1930-talet så för varje investerat fat olja så fick man tillbaka 100, på 1970-talet så var siffran 1:30 och nu är den helt nere på 1:10-1:12.

Den här typen av beräkningar är ju naturligtvis inte begränsade till bara olja utan kan även göras för andra energislag. Det visar sig att siffran för de flesta förnyelsebara energikällorna har mycket lägre EROI än olja. Metanol har en EROEI på 3, biodiesel har en EROEI på 2 och etanol från majs har i bästa fall en EROEI på 1. Detta betyder att det kostar lika mycket energi att producera ett fat etanol som man får ut.

Nu kan man självklart också studera hela president Obamas energipaket på det här viset vilket signaturen EROI gör i en intressant postering på The Oil Drum. Det är väl egentligen inte överraskande att slutresultatet är blandat. Laddhybrider får godkänt, men bara om de går på förnyelsebar energi. Den förnyelsebara energin som sol och vind har så hög EROEI att de redan är till samhällets nytta, men ur ett energiperspektiv så är det ingen bra affär att ta till vara på koldioxid eftersom det kommer att kräva 30% mer förbränning. Det blir mycket intressant att följa utvecklingen med den förnyelsebara energin med ett oljepris som bara kommer att vara på uppåtgående framöver.


Artikeln på The Oil Drum:
http://netenergy.theoildrum.com/node/5073

Intervjun med Charlie Hall:Chris Martensons Crash Course diskuterar också konceptet EROEI:Del 2:Fler bloggar om EROEI är Cornucopia?:
http://cornubot.blogspot.com/2009/01/gengas-alternativ-till-etanol.html

In the end we're all debt:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/energy-return-on-energy-invested-eroei.html

Nuclear Power? - Yes Please:
http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/02/03/per-ribbing-ljuger-med-siffror/

LO Reinfeldt:
http://loreinfeldt.blogspot.com/2009/02/antligen-riktig-energipolitik.html

och The Climate Scam ger begreppet 10000-metersklubben en ny innebörd:
http://www.theclimatescam.se/2009/02/07/andningsluft-blir-biobransle/

Inga kommentarer: