lördag 21 februari 2009

Den långa nödsituationen

Även om han inte direkt gör sambandet med sjunkande oljeproduktion så erkänner Niall Ferguson i en artikel i Foreign Policy att världen håller på att bli mer instabil. Som ett eko av James Howard Kunstler skriver Ferguson att antalet länder som står inför totalt sammanbrott i världen har ökat från 3-4 för 7-8 år sedan till närmast 10 idag.

Ferguson talar om tre faktorer gjorde det lättare att tala om var och när konflikter skulle inträffa under förra århundratet.

1./ Etnisk upplösning. Våld var vanligast på platser där de etniska motsättningarna ökade.

2./ Ekonomisk volatilitet. Ju allvarligare de ekonomiska kriserna desto större var sannolikheten för konflikt.

3./ Imperier i sammanbrott: När imperialistiska strukturer föll samman så var konflikterna som blodigast.

Det krävs ingen särskild klarsyn för att se att alla tre är ökande. Ferguson avslutar sin artikel så här:

Kombinationen är bland de dödligaste geopolitiska situationerna som världen känner. Vi har alla tre. Upprorets tid har börjat.

Niall Fergusons artikel i Foreign Policy:
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4681&page=1

Inga kommentarer: