fredag 27 februari 2009

Avsätt Ingves!

Riksbankschefens roll har efter hand blivit så pass viktig att den tarvar mer kontroll. Så som det är nu kan chefen för centralbanken leda landet till fullständigt sammanbrott utan att någonsin ställas till svars för sina handlingar. Politikerna evalueras i alla fall i allmänna val och kan bli avsatta, men så är inte fallet med personen som kontrollerar penningmängden.

Det är alldeles tydligt att både Riksbanken och politikerna vill ha en svagare valuta. Anledningen är att de tror att en svag valuta kan hjälpa till att exportera oss ur finanskrisen. När nu Riksbankens styrränta närmar sig noll med stormsteg och sedelpressarna värms upp så ställer jag mig frågan:

Visst gillar vi våra jobb, men gillar vi våra jobb så mycket att vi är beredda att förlora en del av pengarnas köpkraft varje dag för att behålla förmånen att gå till jobbet? Det tycker inte jag. Det är tamigfan Riksbankens huvuduppgift att hålla kontroll på penningmängden och motverka inflationen! Vem fan har valt Ingves? Ingen!

Kolla gärna på den här videon med Axel Merk:Mer om hur svag den svenska kronan är i Helsingborgs Dagblad:
http://hd.se/ledare/2009/02/27/kronans-svaghet-har-blivit/

Kommenterad av Dick Erixon:
http://hd.se/ledare/2009/02/27/kronans-svaghet-har-blivit/

Mer om penningmängd hos Sloped Curve:
http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/en_saga_om_penningm%C3%A4ngd

Finansfilosofens funderingar:
http://finansfilosofen.blogspot.com/2009/02/hur-uppstar-inflation.html

TRADING WITH GEKKO:
http://tradingwithgekko.blogspot.com/2009/02/sjuka-siffror-fran-kina.html

och Den effektiva fronten:
http://deneffektivafronten.blogspot.com/2009/01/aggregerad-efterfrgan.html

Inga kommentarer: