måndag 16 februari 2009

Är vi på väg att se en krasch i obligationsmarknaden?

Eftersom det är helgdag i USA i dag så får vi nöja oss med de europeiska nyheterna. I gårdagens The Daily Telegraph så skrev Ambrose Evans-Pritchard en intressant artikel om hur Östeuropa är på väg mot ett totalt monetärt sammanbrott. Mer om detta hos Den Hälsosamme Ekonomisten. Själv tänkte jag fokusera på den artikel som Evans-Pritchard skrev förra söndagen som också handlar om östeuropa, men som faktiskt handlar mer om USA och finansieringen av deras skuld.

I december förra året så började chefen för den amerikanska centralbanken, Ben Bernanke, högljutt tala om att att köpa företagsobligationer. Anledningen till att han gjorde detta var att avkastningen på företagsobligationer är alltför hög för att företagen ska kunna låna pengar och finansiera sina verksamheter på en vettig nivå. En del obligationer har en avkastning på nästan 20% vilket är alltför högt för att låna några som helst pengar. Så på samma sätt som den amerikanska centralbanken har gått in och köpt Fannie Mae och Freddie Macs obligationer för att driva ner avkastningen så har det länge talats om att centralbanken också skulle köpa företagsobligationer.

Ben Bernanke vilade dock på hanen litet för länge och marknaden såg en chans att "short" sälja amerikanska statspapper vilket ledde till att avkastningen på 10-åriga statsobligationer ökade från 2 till 3 procent. Evans-Pritchard skriver så här:

Nivån kommer att kväva USA:s ekonomi om den tillåts bestå, något som Ben Bernanke måste vara medveten om. Kärnpriserna - som inte tar hänsyn till energin - föll i en årstakt om 2 procent under det fjärde kvartalet 2008. Löner följer efter. IBM, Chrysler, General Motors och YRC har samtliga börjat dra ner på lönerna...Den riktiga kostnaden för skuld stiger medan krisen förvärras. Bernankes tes är att centralbanken kan sänka hela batteriet av räntor genom att först och främst dra ner styrräntan till noll och sedan hota med att köpa statsobligationer med tryckta pengar.

Nu köper jag inte Evans-Pritchards deflationsteori. Jag tror inte att resultatet av alla pengar blir deflation utan inflation. John Williams på Shadowstats.org senaste data indikerar också att penningmängden ökar med mer än 12% igenefter att ha varit nere och vänt vid 10%. "Amerikanska statsobligationer utgör historiens största bubbla" sa Marc Faber i en intervju på Bloomberg för ungefär ett år sedan.

Vem skall finansiera USA:s skuld när inflationen kommer tillbaka på allvar och de 10- och 30-åriga obligationerna ger extremt låg avkastning? Kina? Japan? Kinas export rasar och istället för att köpa upp skuld så sålde Kina amerikansk skuld motsvarande 190 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2008. I Japan så sjönk exporten med 35% och ekonomin drar ihop sig med 12% om året.

Det här kommer inte att sluta bra.

Ambrose Evans-Pritchard skriver i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/4560901/Bond-market-calls-Feds-bluff-as-world-falls-apart.html

Mer om Evans-Pritchard hos EU-granskning:
http://eutext.blogspot.com/2009/01/eu-det-nya-romerska-riket.html

In the end we're all debt
skriver mer om Marc Faber:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/02/faber-bernanke-and-paul.html

likaså Hannahs life:
http://hannahslife.blogg.se/2009/january/usa-gar-i-konkurs.html

och Svensk Myndighetskontroll:
http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1088170/

Inga kommentarer: