lördag 31 januari 2009

Går det utför härifrån?

Mycket talar för att världens oljeproduktion nådde sitt maximum i juli 2008. De höga priserna drev oljeproducenterna att pumpa varenda droppe olja som fanns tillgänglig och sälja den på marknaden. Så långt stämde den ekonomiska teorin. Nu är olja en ändlig resurs vars resursbas minskar med varje förbrukad mängd och oljeproduktionen når vid en given tidpunkt ett maximum, Peak Oil. Att punkten förr eller senare nås står utom allt tvivel. Frågan är bara när den inträffar.

Om världen har nått sin maximala produktion så är i bästa fall minskningstakten från befintliga oljefält 4.5%. Eftersom världens totala produktion nu är ungefär 86 miljoner fat, och 4.5% av 86 miljoner är ca. 4 miljoner, svarar minskningen till ungefär 1 miljon fat per kvartal. Enligt officiella siffror från USA:s Energy Information Agency:s siffror så var produktionsminskningen fjärde kvartalet 2008 minst 1 miljon fat. Detta skulle kanske vara OK ifall konsumtionen sjönk med liknande mängder, men så är det inte. Den ökar istället. Enligt EIA så sjunker konsumtionen i OECD-länderna fram till 2010 med 1.3 miljoner fat medan den i övriga världen ökar med 1.4 miljoner fat om dagen. D.v.s. konsumtionen i övriga världen spås att öka mer än den minskar i OECD-länderna.

Det betyder att inom en snar framtid kommer världen att stå inför kraftigt minskat utbud samtidigt som efterfrågan bara ökar. De sjunkande priserna medför dessutom minskningar i investeringar i ny produktion och spär bara på problemet. Tillsammans med regeringarnas stimulanspaket som har till syfte att få igång ekonomierna igen efter bankkrisen och ytterst använda mer energi så är det som två tåg som är på väg mot varandra med högsta hastighet. I detta läge så finns det bara en sak som kan justera konsumtionen och det är ökade priser. Det blir mycket intressant att följa oljemarknaden månaderna och åren framöver.

Jim Puplava talar med Zapata George:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2009-0131-1.mp3

EIA:s bedömning av världens oljekonsumtion (tabell 3b, s. 28) och produktion:
http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/jan09_tables.pdf

http://www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls


Kjell Aleklett blir intervjuad i Dagens Industri:
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2009\01\27\321321

Mer om Peak Oil hos Ljungbergs blogg:
http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2009/01/peak-oil-var-i-juli-2008.html

hos Cornucopia?:
http://cornubot.blogspot.com/2009/01/peak-oil-juli-2008-enligt-kjell.html

och hos In the end we're all debt:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/oljeproduktionen-har-toppat.html


hos Arbetarens klimatblogg:
http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2009/01/20/usa-staller-om-pa-grasrotsniva/

Raw n' Wild talar om de sociala aspekterna av Peak Oil och ett hållbart samhälle:
http://rawild.wordpress.com/2009/01/19/civilisationen-och-livets-kalla/

1 kommentar:

Anonym sa...

hi, new to the site, thanks.