torsdag 22 januari 2009

Går det att stimulera sig själv ur krisen?

I Dagens Nyheter i söndags så skrev nestorn svensk nationalekonomi, Assar Lindbeck, en debattartikel om problemen i svensk ekonomi. Lindbeck är kanske mest känd för kommisionen som fick hans namn mitt i nittiotalskrisen för att lösa de många strukturella problemen i ekonomin. Kommisionen lade också fram ett stort antal rekommendationer och förslag på förbättringar och många av förslagen blev också anammade av den borgerliga och efterföljande socialdemokratiska regeringen vilket kraftigt bidrog till att hålla den svenska ekonomiska motorn i gång helt fram till nu.

Förslagen var, enkelt uttryckt, baserade på sunda räkenskaper. Så därför är det nu förvånande att se att Lindbeck talar om ökade utgifter både från stat och kommun för att stimulera ekonomin. Han skriver så här:

....[det] vore klokt om regeringen redan nu deklarerar att underskott i statsbudgeten i dagens läge i själva verket är en viktig komponent i en ansvarsfull finanspolitik. En sådan politik bör nämligen inte bara stabilisera statens finanser på lång sikt utan också stabilisera samhällsekonomin på kort sikt.

Den här typen av stimulanspaket tenderar att vara av kortfristig natur och hjälper konsumenten för stunden, men gör ingenting åt situationen på lång sikt. Så vad skall regering och riksdag göra när åtgärderna inte fungerar? Skall vi då stimulera ännu mera eller skall det få finnas en gräns?

Den amerikanske kongressledamoten Ron Paul uttryckte det så här strax innan jul förra året: "I själva verket så finns det inte så mycket som politikerna kan göra åt konjunkturen, men det kan de inte erkänna för det skulle göra dem irrelevanta".

Assar Lindbecks artikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=874796

Fler röster om artikeln är bl. a. Hayek-institutet:
http://hayekinstitutet.blogspot.com/2009/01/nar-fan-blir-gammal-blir-han-keynesian.html

Nonicoclolasos:
http://nonicoclolasos.wordpress.com/2009/01/19/ar-alla-keynesianer-nu/

Ekonomistas:
http://ekonomistas.se/2009/01/19/roster-for-hojda-kommunbidrag/

Nicke Grundberg:
http://nickegrundberg.wordpress.com/2009/01/18/ett-riktigt-skitar/

och Mr. Betman:
http://mrbetman.blogspot.com/2009/01/svenska-folket-vill-ha-krlek.html

1 kommentar:

Anonym sa...

...eller som Ernst Wigforss formulerade det: "Har vi råd att arbeta?"