söndag 18 januari 2009

Patent och upphovsrätt

Idag tänkte jag lämna oljans värld och skriva några ord om intellektuell egendom och upphovsrätt. Jag har medvetet hållit mig ifrån ämnet därför att jag har haft svårt att komma fram till en sammanhängande slutsats. På Mises.org finns det dock en intressant artikel av Jeffrey A. Tucker som handlar om precis dessa saker. Artikeln är egentligen en recension av boken Against Intellectual Monopoly av ekonomerna Michele Boldrin och David K. Levine, som ger en serie praktiska exempel på hur samhället i stort kan vinna på att avskaffa alla lagar som rör upphovsrätt och intellektuell egendom.

Jag är absolut inte jurist eller ekonom så ursäkta om det blir en del fel. Tydligen så är det så att lagen om intellektuell egendom delar in den i tre olika delar: patent, upphovsrätt och varumärke. Enligt författarna så bör Varumärkeslagen vara kvar eftersom ingen rimligen kan tjäna på om någon kan låtsas att vara någon annan (exempelvis tillverkare av tandkräm eller mediciner). Sedan går de över till att kritisera patent- och upphovsrättslagarna från ett praktiskt perspektiv. Lagarna har till syfte att skapa ett artificiellt monopol där marknadsaktörerna förbjuds utnyttja befintliga idéer för att föra utvecklingen framåt.

Bl. a. så ger de exemplet med James Watt som i den gängse historieskrivningen är hyllad som ångmaskinens fader. Watt uppfann ångmakinen på 1760-talet och tillbringade mycket av sin tid med att skaffa patent på sin produkt. Patentet hämmade utvecklingen av två orsaker:

1./ Det satte stopp för hans mest kreativa fas eftersom han var tvungen att sysselsätta sig själv med andra saker än innovation. Samtidigt så satte patentet effektiva käppar i hjulen för en effektivisering av ångmaskinens verkningsgrad eftersom Watt inte hade någon morot att förbättra sin uppfinning.

2./ Patentet höll effektivare maskiner utanför marknaden. Författarna ger exemplet med Hornblower-maskinen som allmänt uppfattades som en bättre produkt Watts maskin. Hornblower blev dock utträngd från marknaden av den engelska staten som hänsynslöst implementerade reglerna om patentlagarna.

Författarna ger fler mycket intressanta exempel på hur lagstiftningen på området har skapat en långtgående skevhet i sättet på vilket marknaden fungerar. Bl. a. så tar de upp mjukvaru-, film- och musikindustrin. Som Tucker skriver i sin artikel:

Argumenten är tankeväckande och otroligt övertalande. Jag utmanar varenda en som tror på patent och upphovsrätt att läsa och mentalt behandla boken.

Jeffrey A. Tuckers artikel på Mises.org:
http://mises.org/story/3298

Michele Boldrins och David K. Levines bok Against Intellectual Monopoly som pdf:
http://www.dklevine.com/papers/imbookfinalall.pdf

N. Stephen Kinsellas artikel Against Intellectual Property som pdf:
http://mises.org/books/against.pdf

Mer om upphovsrätt på CALANDRELLAS BLOGG:
http://calandrella.wordpress.com/2009/01/18/unga-pirater-kriminella/

Ett Otygs funderingar och betraktelser:
http://npcotyg.blogspot.com/2009/01/vart-lite-off.html

Klara:
http://www.kurvigheter.se/klara/2009/01/16/pulsen-pa-piraten-eukandidaterna-inpa-skinnet/

Hultins tankegång:
http://erikhultin.se/01/saker-musikindustrin-inte-har-forstatt.php

och Christian Engström (pp):
http://christianengstrom.wordpress.com/2009/01/12/buss-pa-pirate-bay-rattegangen/

Inga kommentarer: