torsdag 1 januari 2009

Bordeaux

Nu är jag tillbaks on-line igen, men bloggen kommer bara att existera i dess nuvarande form i tre månader till. Sedan kommer det bara att bli sporadiska posteringar. Anledningen är att jag tänker ta tag i forskningskarriär igen och jag kommer inte längre att ha tid att skriva en postering om dan.

Julhelgen har jag tillbringat med att fördjupa mig i vad Doug Noland har att säga om de kreditbubblor som centralbankerna har blåst upp och om vad som händer när de spricker. Strax före jul så skrev han en postering om den amerikanska centralbankens rapport om USA:s kapitalflöden i tredje kvartalet 2008. Det är en beklämmande läsning.

Noland tillbringar det mesta av sin vakna tid med att studera det finansiella systemet. Det han säger är att vi nu betalar priset för misstag som gjordes för tio-tjugo år sedan. Då började lånemarknaden i USA att förändras. Den förändrades i så måtto att bankernas utlåning gick från att vara förknippad med en tydlig riskmodell där bankerna tittade på kundernas finansiella förmåga att kunna betala tillbaka lånen till en situation där lånen blev uppstyckade och sålda till Wall Street som varande högkvalitativa lån. Utvecklingen förde till en enorm förändring av utlåningens natur från ett konservativt system med strikt kontroll av låntagaren och hans förmåga att betala tillbaka till ett system där intermediära långivare gick in och sålde lånen vidare till Wall Street där det enda som betydde något var att de kunde sälja lånen vidare.

Problemet var bara att utvecklingen ledde till en enorm ökning av antalet huslån i USA och en tillika stor ökning av den samlade krediten i USA. För att hålla systemet igång så krävdes det exponentiellt ökande kredit varje år och det var givet redan för åtta-tio år sedan att systemet en dag skulle implodera. I sin senaste postering skriver Noland om den amerikanska centralbankens egen redovisning om vad som hände med kreditutvecklingen i tredje kvartalet 2008. Den samlade krediten ökade med 7.2% vilket kan tyckas märkligt med tanke på att bankerna hade problem redan i tredje kvartalet, men när man analyserar siffran närmare så står det klart att bankernas utlåning till hushåll och företag minskade kraftigt och att den huvudsakliga ökningen var i den amerikanska regeringens upplåning. Om vi tittar litet närmare på siffrorna så ser vi att regeringens upplåning ökade med 39.2% samtidigt som utländska aktörers köp av amerikanska statsobligationer minskade med 26% tredje kvartalet 2008.

Noland säger att det enda sättet att strypa kreditexpansionen är att höja räntorna, vilket inte kommer att hända. Eftersom politikerna betraktar den korrektion som vi nu upplever som ett ont som måste bekämpas har de nu sänkt räntorna till noll vilket är precis tvärtom vad som krävs. Så den amerikanska centralbanken håller på att pumpa upp bubblan för att förhindra den från att implodera och den har varit någorlunda lyckosam i sin gärning. Det kommer dock att bli mycket svårare att hålla jämna steg med den exponentiella ökning av kreditsystemet som krävs för att behålla det vid liv. En möjlig utveckling är därför att ett liknande hjärtstopp som drabbade det finansiella systemet efter Lehman Brothers konkurs i september kommer att drabba oss igen under 2009. Samtidigt som vi kommer att märka av början på de inflationära effekterna av sedeltryckandet som den amerikanska centralbanken har hängett sig åt. Vad som händer när de kinesiska och japanska investerarna kommer att börja dumpa sina amerikanska statsobligationer på marknaden vågar jag inte ens tänka på. Dollarn är dödsdömd som valuta.

Doug Nolands Credit Bubble Bulletin om kapitalflödena i USA tredje kvartalet 2008:
http://www.prudentbear.com/index.php/commentary/creditbubblebulletin?art_id=10167

Den amerikanska centralbankens rapport:
http://www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/z1.pdf

Jim Puplava talar med Doug Noland på Financial Sense:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-1227-3b.mp3

Andra svenska bloggar om kreditkrisen är Mekongs Blogg:
http://mrmekong.blogspot.com/2008/12/det-blir-bara-vrre-och-vrre.html

Musik från centrifugen skriver årskrönika:
http://mfc.elmberg.net/2008/12/30/musik-fran-centrifugens-arskronika-for-2008/

StAn argumenterar mot bankerna från ett vänsterperspektiv:
http://stan.bloggagratis.se/2008/12/28/1230392-det-engelska-eller-amerikanska-systemet/

Ministry of truth om faran med att konsumera på kredit:
http://ministryoftruth.wordpress.com/2008/12/23/gratislunchens-fortrollning/

Klotband om svenska bankers exponering mot Baltikum:
http://klotband.wordpress.com/2008/12/22/svenska-banker-och-lettland-i-en-ravsax/

1 kommentar:

Unknown sa...

Men on du ska flytta till Bordeaux så borde du ju fortsätta din blogg på franska.

Dans ce cas, un tas de gens civilisés (les Français évidemment) pourraient aussi profiter de tes bonnes paroles. :-)