onsdag 14 januari 2009

Det höga och låga oljeprisets förbannelse

Trogna läsare av bloggen vet att en av mina husgudar är fredsforskaren Michael Klare. Klare, som är akademiker i nordöstra USA, befinner politiskt på vänsterkanten och har åsikter som är klart påverkade av den akademiska miljön där (jämför tidskriften The Atlantic Monthly), men han resonerar alltid klart och tydligt och lyfter ofta fram skeenden som få andra ser. I en artikel i vänsterorganet TomDispatch analyserar han den geopolitiska situationen med ett oljepris som ligger under 40$ fatet, och han identifierar tre trender:

1./ Oljepriset kommer att förbli lågt tills det stiger igen. Anledningen till att oljepriset har sjunkit mycket som det faktiskt har är att efterfrågan har sjunkit. Enligt USA:s energidepartement så steg efterfrågan under de första månaderna 2008, men sjönk sedan lavinanartat under andra halvan. Den genomsnittliga efterfrågan minskade med 50000 fat om dagen jämfört med 2007. Prognosen inför 2009 är att efterfrågan kommer att minska med 450000 fat olja om dagen jämfört med 2008.

2./ När oljepriset stiger igen så kommer det att stiga snabbt. I det korta perspektivet så är ju naturligtvis ett lågt oljepris en välgärning. Det innebär en enorm lättnad för de amerikanska hushållen att kunna tanka och bara betala en tredjedel av priset. Denna lättnad kommer dock till priset av att oljebolagen inte ser någon ekonomi i att investera i dyra energiprojekt, och skjuter upp eller rent av ställer in många av projekten. När ekonomin börjar ta fart igen så kommer efterfrågan kraftigt att öka utan att utbudet kommer att kunna följa med. (Själv tror jag i och för sig att de låga oljepriserna bara är ett kortlivat mellanspel som kommer att vara historia redan om ett par månader eftersom ekonomin tar fart mycket snabbare än någon räknar med.)

3./ Låga oljepriser, likt höga, kommer att ge världsomspännande efterverkningar. Oljeexporterande länder som Iran, Ryssland och Saudiarabien ligger pyrt till när oljepriset är så lågt eftersom de har byggt hela sina ekonomier kring oljeinkomsterna.

Klare går vidare och förklarar hur situationen i Mellanöstern snabbt kan leda till katastrof, och att allt har med olja att göra utan att vi tänker på det. De oljeexporterande länderna kring Persiska Viken upplever just nu ett kraftigt ekonomiskt bakslag och många invandrande arbetare blir arbetslösa och ser sig tvungna att återvända till sina hemländer, exempelvis Egypten och Jordanien, vilket i sin tur sätter press på dessa länders ekonomier. Mot bakgrund av Israels krig i Gaza så är det intressant att iakta att arabländerna bara har uttryckt ljummet stöd för de 1,5 miljonerna palestinierna i Gaza. Så länge som de ekonomiska tiderna är som de är så finns det ingen som på allvar vill ställa upp och ta emot den palestinensiska befolkningen som flyktingar. Situationen är explosiv och läget kan snabbt sprida sig och bli okontrollerbar i hela Mellanöstern, och allt har med olja att göra utan att så många egentligen gör kopplingen.

Michael Klares artikel i Tom Dispatch:
http://www.tomdispatch.com/post/175018/michael_t_klare_the_problem_with_cheap_oil

Mer om fluktuerande oljepriser hos Chamoto:
http://www.chamoto.se/?p=425

och hos Daniel Lindström:
http://www.daniellindström.se/domedagen-ar-nara/

Hellströms okultiverade tanketrädgård skriver om kriget i Mellanöstern:
http://tohell.wordpress.com/2009/01/14/den-israeliska-gatan/

liksom Elin Frid:
http://elinfrid.blogg.se/2009/january/utkast-konflikten-mellan.html

och Tänk Själv:
http://tanksjalvpa.blogspot.com/2009/01/ett-under-r-ndvndigt.html

och Dick Erixon skriver om svensk anti-semitism:
http://erixon.com/blogg/?p=2081

Inga kommentarer: