måndag 31 december 2007

Förutspåelser inför 2008

Att spå om framtiden är en omöjlig uppgift. Lika litet som någon annan har jag en kristallkula som jag kan titta in i och alla prognoser bör tas med en nypa salt. Stora händelser brukar vara helt oförutsägbara och saker och ting brukar utveckla sig i banor som ingen kunde ha tänkt sig vilket gör det hela ännu svårare. Vad man däremot kan göra är att titta på tecknen i tiden och projicera in dem i framtiden, och det tänker jag också göra nu.

Ekonomi:

Jag förutspår att världsekonomin går in i en verklig kris med fortsatt kreditoro och sjunkande huspriser i USA. Eftersom den amerikanska ekonomin under de senaste åren i stort sett har varit fastighetsmarknaden tror jag att nedgången kommer att leda till en recession i USA. När folk som tidigare har kunnat räkna med stigande huspriser och även har belånat sina hus upp över öronen för att kunna konsumera inte kommer att kunna fortsätta tror jag att en stor del av den amerikanska servicesektorn kommer att lida. Den svenska ekonomin har i mycket varit förskonad från problemen på den amerikanska fastighetsmarknaden, men jag tror att problemen kommer att ge sig till känna även här 2008.

För att motverka recessionen kommer Federal Reserve att fortsätta sänka styrräntan kanske helt ner till 2%. Det här kommer att få följden att utländska investerare tar sina pengar från amerikanska obligationer och dollarns värde kommer att fortsätta sjunka, kanske helt ner mot 1,60 euro. Resultatet bli att inflationen kommer att stiga till oanade höjder och i samband med stigande energipriser kommer en sådan räntepolitik att vara direkt oansvarig.

Energi:

Jag tror att de oljeproducerande länderna i världen, trots massiva påtryckningar från de industrialiserade länderna, inte kommer att öka produktionen stort mycket mer än till de nuvarande 85 miljonerna fat om dagen. Eftersom den höga efterfrågan framför allt från Kina och Indien formligen exploderar förutspår jag att oljepriserna kommer att fortsätta stiga till uppemot 150$ fatet. Det här kommer att få konsekvenser inte minst för lågprisflygbolagen som redan känner av det höga oljepriset. Min förutspåelse är att omkring 25% av flygbolagen går i konkurs 2008 och att ytterligare 25% redovisar svåra ekonomiska problem. På sikt, om 10-15 år, tror jag inte alls att det kommer att finnas några flygbolag, men vi är i nuläget bara i början på den här utvecklingen.

Geopolitik:

Den här punkten är den svåraste att förutspå eftersom så många oberäkneliga faktorer spelar in. Jag tror att västvärldens spänningar med Iran kommer att fortsätta utan någon lösning. Problemet kommer att hamna i knät på den nyvalda amerikanska presidenten, och kanske är det bäst så. Däremot tror jag att oroligheterna i centralasien med sin häxbrygd av etniska och politiska motsättningar kommer att fortsätta i 2008. Eftersom USA, Ryssland och Kina alla har energiintressen i området är risken överhängande för en militär konfrotation av stora format, men min gissning är ändå att världen klarar sig utan väpnad konflikt där nästa år. Ytterligare en källa för oro är naturligtvis utvecklingen i Pakistan, men här tror jag att amerikanska pengar kommer att ge oss i alla fall ett års respit. I mina ögon är det stora frågetecknet utvecklingen i Venezuela och den märklige presidenten Hugo Chavez. Han har tillkännagett att han gärna vill exportera petroleum till alla andra länder än USA. Jag tror att hans fortsatta djävulskap kommer att leda till en första smäll med köer på bensinmackarna som följd. Om det nu finns något som som regeringar världen över oroar sig för så är det just köer på bensinmackarna. Ingenting rör upp känslor så effektivt som att jag får av den dyrbara råvaran men inte du. Problemet kommer att vara att ringa in problemet som väldigt snabbt kan gå över styr. Låt oss hoppas att det inte går så långt.

Inga kommentarer: