söndag 30 december 2007

Helmut Kohls memoarer

En av den nyare historiens allra tyngsta aktörer är Helmut Kohl. Han föddes 1930 och blir följaktligen 78 år gammal nästa år och förhoppningsvis kommer han att leva många år till. Som Tysklands förbundskansler mellan åren 1982-1998 spelade han en enormt viktig roll för den tyska återföreningen och för framväxandet av det moderna Europa som vi känner idag. Resultaten låter tala för sig själva. Det återförenade Tyskland är idag en modern förbundsstat i mitten av Europa, och av de två olika Tyskland finns bara minnen kvar: "Det som hör samman, växer också samman" var ett uttryck som Willy Brandt myntade en gång och det stämmer verkligen för det nya Tyskland. Det är helt omöjligt att som utomstående betraktare inte vara imponerad av vad han åstadkom som förbundskansler i 17 år, och återföreningen får i backspegeln betraktas som en enorm kraftprestation.

Nu har den tredje delen av Helmut Kohls memoarer kommit ut. Den som handlar om tiden 1990-1994 vilket just var tiden för återföreningen. Den handlar om de två första euforiska åren då 16 miljoner östtyskars drömmar om ett bättre liv skulle realiseras utan att någon egentligen skulle betala för det. Den handlar också om valet 1994 då CDU vann stort överlag i hela Tyskland och säkrade makten i fyra nya år, och den handlar inte minst om den enorma mentalitetsskillnad som fanns mellan Öst- och Västtyskar som måste överbryggas för att ett land skulle kunna byggas.

Det finns ändå de som säger att Helmut Kohls viktigaste ögonblick var i början av 1980-talet och handlade om NATO:s beslut att trotsa Sovjetunionens utpositionering av SS-20 raketer. Hade han inte, trots massiva protester, insisterat på att det var nödvändigt att placera merparten av NATO:s Pershing-2 raketer i Tyskland är det långt ifrån säkert att vi hade levt i den värld vi gör idag. Helmut Kohl spelade alltså en extremt viktig roll i utvecklingen mot Sovjetunionens sammanbrott. Nu går han säkert samma öde till mötes som Reagan. Vidden av hans gärningar kommer inte i full dager förrän efter hans död.

Boken omfattar 784 sidor vilket får betraktas som en tjock bok från en tjock men väldigt betydelsefull man.

Helmut Kohls "Erinnerungen" på den tyska versionen av Amazon:
http://www.amazon.de/Erinnerungen-1990-1994-Helmut-Kohl/dp/3426274086/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1199005541&sr=8-1

Inga kommentarer: