lördag 22 december 2007

Tolerans och petroleum

Jag har inte skrivit tidigare om hur toleransen kommer att påverkas när oljan slutar att vara billig, men det blir dagens ämne. Min gissning är att företeelser som språkkraven i Enköping, som det står att läsa om i ett TT-telegram från idag, kommer att bli mycket vanligare. När både rörligheten och resurserna minskar så tror jag att det kommer att leda till att några människor utses till syndabockar och det är väldigt lätt att förutse vilka. Vi hör den här argumentationen ("de kommer hit och tar våra jobb") redan nu men jag tror att det kommer att öka exponentiellt under de kommande åren.

Enligt en undersökning från Ernst & Young så är utlänningars inverkan på ekonomin mestadels positiv, står det att läsa i The Daily Telegraph. Utlänningarna har visserligen tagit en stor del av de jobb som skapats i Storbritannien under senare år, men har samtidigt hjälpt till att hålla inflationen nere eftersom de i genomsnitt har upp emot 40% lägre lön. Det är svårt att helt jämställa svenska och brittiska förhållanden men jag tror att liknande slutsatser kan dras här hemma.

Alla ekonomiska faktorer pekar alltså på att invandringen är positiv för Sverige som helhet. Så varför finns det så stor misstro mot utlänningar? Svaret verkar finnas i mänsklig psykologi. Vi behöver alla bli påminda om basala fakta för att inte trilla dit. Skriver inte tidningarna positivt om invandring hemfaller vi gärna i våra vanliga tankar. Människan är ett flockdjur som först och främst tar hand om sina egna och det här kommer dessvärre att bli väldigt tydligt under kommande år när resurserna blir mindre. Jag ser det som så att perioden av tolerans når sin kulmen med oljan och bara kommer att bli mindre och mindre framöver.

TT-telegrammet om språkkrav i Enköping i dagens DN:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=727370

The Daily Telegraph skriver om invandring i Storbritannien:

http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml;jsessionid=1OJ0YVKEIH3P3QFIQMGSFFWAVCBQWIV0?xml=/opinion/2007/12/18/dl1801.xml

Inga kommentarer: