onsdag 19 december 2007

Höj bensinskatten!

Peter Wolodarski skriver i DN om Miljöpartiets kräftgång i opinionen (071214). Han försöker finna skäl till varför de står och stampar i opinionsundersökningarna och kommer fram till att Miljöpartiet inte har någon glädje av det allt intensivare klimatintresset. Ju större utrymme klimatfrågan får i debatten desto mer fångas den upp av de större partierna. Alliansregeringens kovändning i bensinskattefrågan får tillskrivas det här kontot. Både Kd och Moderaterna var före valet för en sänkning av bensinskatten men förespråkar numera en höjning. Både bensin och dieselpriset höjs med några tioöringar per liter från årsskiftet.

Kanske inför de höjningen med tanke på miljön, men jag tror mera på att regeringen har blivit mer medvetna om hur oljesituationen ser ut i världen. Ingen, inte ens regeringen, har väl undgått att lägga märke till hur oljepriset har ökat under senare tid. Skatter må vara ett trubbigt instrument men är ändå lagstiftarens främsta vapen i kampen mot ett beteende. Bilkörning är i det här sammanhanget ett exempel på detta och de höga skatterna har traditionellt tvingat fram de stora investeringarna på rälsbunden infrastruktur. Problemen med att hela landet skall leva måste sedan lösas med skattelättnader på annat håll. Det får inte bli som i USA med ett tågsystem som Bulgarien skulle skämmas över (för att använda Kunstlers liknelse).

Peter Wolodarskis artikel i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=724577

Argumenten för en sänkning av bensinskatten sammanfattas ganska bra av Danne Nordling:
http://danne-nordling.blogspot.com/2006/10/borde-bensinskatten-snkas.html

(...även om jag inte håller med.)

Inga kommentarer: