måndag 17 december 2007

Maud Olofsson och etanol

I dagens DN finns en intervju med näringsminister Maud Olofsson som har det otacksamma uppdraget att både gynna den svenska landsbygden och sänka utsläppen av växthusgaser samtidigt som världen står inför sin största energikris i historien. Hon säger att etanol av spannmål inte kan vara något annat än en övergångslösning. Inom tio-femton år bör vi vara så pass långt komna med satsningen på etanol av cellulosa att vi då är mogna att satsa de enorma resurser på detta att övergången till ett karbonneutralt samhälle blir mjuk. Problemet är bara att vi inte har de där tio-femton åren på oss.

Hela etanolsatsningen är enligt mig en skimär eftersom vi bortser från det enkla sambandet att etanol egentligen inte är något annat än ett oljederivat. För att få fram de spannmål som krävs för produktionen av etanol blir vi tvungna att investera energi. Utbytet av energi i förhållande till hur mycket vi får ut, det som på engelska kallas EROEI, är faktiskt negativt för etanol och eftersom den investerade energin i praktiken handlar om fossila bränslen är etanol i stort sett bara ett petroleumderivat.

Enligt en rapport för det amerikanska energidepartementet som kom ut i februari 2005 kommer det att ta 20 år av massiva motåtgärder för att motverka den oljebrist som obönhörligen kommer de närmaste åren. Rapportens huvudförfattare, Robert Hirsch, föreslår enorma projekt som att omvandla kol till bränsle enligt den så kallade Fischer-Tropsch processen, bränsleeffektivare fordon och utvinnande av s.k. "tunga oljor" med högt svavelinnehåll, etc om effekterna inte skall bli förödande för hela världsekonomin. I det här perspektivet kommer dagens oljepris på mer än 90$ fatet att verka otroligt billigt och påminna oss om "den gamla goda tiden".

Intervjun med Maud Olofsson i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=725386

Den berömda Hirsch rapporten:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_report

Personalist skriver på sin blogg:
http://personalist.wordpress.com/2007/12/17/trafiken-och-korna-ar-varst/

Inga kommentarer: