fredag 14 december 2007

Iran, Ryssland och geopolitik

Ett intressant telegram på The American Spectator talade i veckan om för oss att Ryssland nyligen skrev under ett kontrakt som rör exploatering av det Iranska gasfältet Södra Pars. Den här uppgörelsen följer samma mönster som 2004 då blev det känt att Kina har skrivit ett liknande kontrakt med Iranierna rörande det enorma gasfältet Jadavaran.

Det hela rör sig naturligtvis om inflytande om vem som skall ha kontrollen över de enorma oljerikedomarna som finns i Iran och Mellanöstern. Hela det här området som Zbigniew Brzezinskij kallar "Det stora schackbrädet" är väldigt viktigt ur ett geopolitiskt perspektiv. Det handlar inte så mycket om att lägga beslag på fyndigheterna för egen hand som att kunna kontrollera vem som ska få tillgång till dem. Den som kontrollerar oljekranen kontrollerar också världen. I det här perspektivet är både Ryssland och Kina lika goda kålsupare som USA som fram till nu har haft hegemoni i att kontrollera utförseln av petroleum från Persiska Viken, och faktiskt också delat med sig frikostigt till sina Europeiska allierade. EU som själv inte har någon militär styrka att tala om har i det här sammanhanget åkt snålskjuts på Amerika och amerikanska intressen har i mångt och mycket också blivit europeiska intressen.

Eftersom de politiska vägarna för Bush-administrationen att attackera Iran numera tycks blockerade verkar det som om både Kina och Ryssland ser att chanserna till ökat inflytande i området är större än någonsin. Snacket om kärnvapen är och har alltid varit en skimär. Om världen kan tåla ett kärnvapenbestyckat Pakistan klarar vi också av att hantera ett nukleärt Iran. Det rör sig först och främst om vilken värld vi vill ha i framtiden och frågan är då på vems sida vi vill stå i en sådan multipolär värld: Ett fascistiskt Ryssland, ett psykotiskt Kina eller ett demokratiskt och frihetsälskande USA? För mig är valet ganska lätt.

Ilan Bermans blogginlägg på The American Spectator:
http://www.spectator.org/blogger.asp?BlogID=9830

Telegrammet på China Daily som talar om Kinas avtal med Iran 2004:
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-10/31/content_387140.htm

Inga kommentarer: