tisdag 18 december 2007

Avskaffa Ingves!

Statistiska centralbyrån redovisar i dag en opinionsmätning över svenska folkets inställning till den europeiska valutan, Euron. Även om nej-sidan fortfarande är i klar övervikt så är andelen positiva ökande. Från ett överläge i oktober på 54-33 var det i november bara 51-35 övervikt för nej-sidan vilket får sägas vara en positiv utveckling.

När svenskarna säger nej till den europeiska valutan så säger de ju faktiskt nej till något som de redan har gått med på. I det medlemsavtal som underskrevs 1994 var det inskrivet att Sverige också skulle vara medlemmar i en framtida europeisk valuta. Detta lyckades det politiska etablissemanget med ett märkligt krumbuktande slingra sig ur och vi fick den famösa folkomröstningen 2003. För mig är det helt obegripligt hur svenskarna kan säga nej. Vilka pengar som finns i plånboken borde vara sekundärt för de flesta, men ytterst handlar det europeiska projektet ju om fred och ekonomisk utveckling och samarbetet har också varit väldigt lyckosamt. Det finns väl ingen idag som kan föreställa sig ett krig mellan Europas stormakter. För Sverige som är ett litet exportberoende land i Europas utkant borde det här vara väldigt klart.

Om vi sedan ser närmare på de krafter som är i rörelse just nu med en värld vars oljeproduktion precis har eller i alla fall snart kommer att nå sin kulmen och med detta en allt svagare dollar är det svenska beslutet än mer obegripligt. Avskaffa Riksbanken och bli fullvärdiga medlemmar i hela det europeiska projektet!

Henrik Brors notis i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=725830

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag är också för införandet av Euro i Sverige (bor själv i Euroland för tillfället). Det argument du presenterade:

"För Sverige som är ett litet exportberoende land i Europas utkant borde det här vara väldigt klart."

Är dock något som nejsidan flitigt använder som ett argument. Just p.g.a. att Sverige är ett litet exportberoende land kan det vara nyttigt för Sverige att ha sin egen penningpolitik.

Detta har de troligtvis rätt i, men jag tycker ändå att den europeiska samhörigheten och enkelheten i en gemensam valuta bör värderas som viktigare än det.