lördag 29 december 2007

Dollarns fall

Gregory Clark, författare av boken "A Farewell To Alms" som handlar om världsekonomins utveckling i ett historiskt perspektiv, har precis skrivit en artikel i The Sacramento Bee om att vi inte behöver oroa oss för oljebrist. Enligt honom har marknaden en sådan inneboende kraft att den utan vidare kommer att klara av ett femdubblat oljepris. Jag undrar jag hur det skall gå till.

Deutsche Bank har också precis släppt en prognos för hur världsekonomin kommer att utvecklas nästa år. Nu är det en gammal konservativ bank som inte räknar med att saker och ting förändras så snabbt, och de tror att världekonomin kommer att tuffa på med en tillväxt på omkring 4,5%. De räknar också med att dollarns fallande värde kommer att hejdas och stiga i värde i förhållande till Euron eftersom vi befinner oss i slutet av den historiska cykeln på sju år då dollarns historiskt sett börjar stiga i värde. Problemet är bara att det här är inte en normal period i världshistorien och vi kan inte använda den gamla vanliga kartan för att orientera oss. Vi har nu kommit, eller står precis inför att gå, in i en period av oljebrist. Detta är väldigt dåliga nyheter för världsekonomin eftersom olja har varit smörjmedlet som har gjort alla moderna transaktioner möjliga. Stagnerande eller rent av minskat energiutbud innebär
följaktligen att fundamentet för ekonomisk tillväxt har tagits bort. Möjligen kan världsekonomin effektivisera energianvändningen i någon grad så att ekonomin fortsätter att utvecklas i vanlig takt under några år, men jag har mina dubier.


Om nu fastighetspriserna i USA fortsätter att falla, och det finns inget som tyder på att de skulle stiga i värde, kommer Federal Reserve att fortsätta att sänka styrräntan för att avvärja en veritabel recession, med resultatet att dollarns värde kommer att fortsätta falla. En sådan politik är som att be om problem med inflation, och jag fruktar att inflationen kommer upp i tvåsiffriga tal under 2008. Det är här som Deutsche Banks analys blir riktigt intressant. De skriver bl. a.:

"U-länder som för fastkurspolitik gentemot dollarn står inför en problematisk situation ifall de utan att reagera importerar pengapolitiska lättnader från USA som endast är avsedda att bekämpa aktuella problem i den amerikanska ekonomin."

Eftersom de här u-länderna har väldigt höga tillväxttal så är det inte lättnader i pengapolitiken som behövs utan tvärsom åtstramningar. Risken är alltså uppenbar att Kina kommer att importera inflation från västvärlden nästa år. Ett annat problem som de står inför är att utländska investerare placerar sina pengar i framför allt aktier, dels p.g.a. kursstegringspotentialen, dels p.g.a. att kunna casha in den vinst som finns att få i och med att valutan är kopplad till dollarn.

Rapporten fortsätter:

"I flera u-länder tecknar sig konturerna av aktiebubblor med orealistiska kurser som inte längre baserar sig på vinst- eller tillväxtpotential. Resultatet kan bli en allvarlig börskrasch som så ofta tidigare inträffat då ett stort antal investerare tillsammans lämnar marknaden. Många av U-länderna står dessutom inte rustade mot den här typen av kapitalflykt".

Min och Deutsche Banks prognos är alltså att det inte bara är västvärlden som står inför problem utan även Kina och Indien. Den globala festen verkar vara på upphällningen. Att i ett sådant läge skriva en artikel som Gregory Clark är så nära oansvarigt man kan komma.


Pressmeddelande om världsekonomirapporten från Deutsche Bank:

http://www.db.com/presse/en/content/press_releases_2007_3731.htm

Gregory Clarks artikel i The Sacramento Bee:

http://www.sacbee.com/110/story/585637.html

Tidsskriften Analys & Kritik tar upp finanskrisen som bottnar i fastighetsbubblan i USA:

http://www.analyskritik.press.se/ekonomi/Globalafinanskrisen/Fastighetsbubblorna.htm

Keld Louis Pedersen skriver i danska Jyllands-posten (ej online)

Inga kommentarer: