måndag 17 december 2007

Huspriser, inflation och olja

Så är det då dags för mig att skriva om finanskrisen som mullrar där ute i bakgrunden. Det blir allt klarare att finanskrisen är tätt sammankopplad med Peak Oil på samma sätt som den är det med den globala uppvärmningen. Det som tidigare har varit en kris för finanssektorn börjar numera äta sig in i konsumtionsledet främst genom fallande huspriser. Eftersom de amerikanska konsumenterna kallt har räknat med stigande huspriser när de har köpt sina McMansions så har de även sett till att få fördelaktiga banklån på dessa som de sedan har använt till konsumtion. När bedömare numera räknar med fallande huspriser till följd av subprime krisen kan de inte längre casha in den där extra marginalen längre utan får helt plötsligt kraftigt höjda lånekostnader och kan inte längre konsumera så mycket. Eftersom konsumtionen i USA står för 72% av BNP är det här allvarligt. Hela världsekonomin är beroende av att Amerika konsumerar och vad som händer när festen tar slut där borta är svårt att förutse. I värsta fall får vi alla känna av huvudvärken efteråt.

Det står också klarare att Federal Reserves, Europeiska Centralbankens och Bank of Englands
beslut under senare tid att öka likviditeten i det finansiella systemet har drivit på inflationen och varit en bidragande orsak till det ökande oljepriset. OECD ekonomierna har länge sett ut att vara immuna mot de skenande oljepriserna men det kommer inte att förbli så. I USA ökade produktionspriserna med 34 % i förra veckan p.g.a. ökande oljepriser och de europeiska ekonomierna gick på en liknande smäll. Centralbankerna världen över måste tänka sig för både en och två gånger innan de sänker styrräntan för att rädda ekonomierna. Om de fortsätter på den inslagna vägen så blir problemen möjligen bara värre.

Det är tydligt att väldigt få bedömare gör en koppling mellan Peak Oil och finanskrisen på samma sätt som det är väldigt få som ser ett samband mellan den globala uppvärmningen och Peak Oil men det kommer att stå klart för framtida historiker att Peak Oil är den enskilt viktigaste händelsen i början av 2000-talet. Finansmarknaderna fungerar i stort sett på förväntningar om det som komma skall, men hur kommer de att reagera den dagen då det går upp för folk i allmänhet att det inte kommer mer? Min gissning är att vi får se ett klassiskt flockbeteende som tangerar dumheten, men jag har ingen kristallkula. Vad som händer härnäst måste betraktas som outforskat territorium.

Per Lindwall skriver om finanskrisen på E24:
http://www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_153213.e24

Steven Roach skriver om samma sak i New York Times:
http://www.nytimes.com/2007/12/16/opinion/16roach.html?_r=1&oref=slogin

Tom Whipples och ASPO USA:s veckobrev från den sjuttonde december:
http://www.aspo-usa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=91

Inga kommentarer: