torsdag 20 december 2007

Tomater och rovor

Paulina Neuding på SvD:s ledarblogg kritiserar DN:s artiklar där de förespråkar en reducering i användadet av fossila bränslen för att komma till rätta med klimatförändringarna. Hon skriver bland annat:

En ekologistisk misstro mot internationell handel lyfts med andra ord fram som klimatsmart, och detta på nyhetsplats. Bäst för miljön vore tydligen om vi alla klarade oss genom vintern på svenska rovor i stället för att köpa spanska tomater.

Jag förstår vad det är hon försöker säga: Varför ge sig på att reglera marknaderna när de nu fungerar så bra? Det finns bara ett litet problem. Om fem-tio år kommer produktionen av olja, som har gjort den internationella handeln möjlig, att vara lägre än vad den är idag och kosta betydligt mycket mer. Eftersom globaliseringen i mångt och mycket är beroende av billig energi betyder detta samtidigt att den kommer att upphöra som fenomen. I en väldigt nära framtid kommer vi helt enkelt att vara tvungna att köpa lokalproducerade grönsaker. Jag lovar att hon kommer att längta efter sina spanska tomater.


Paulina Neudings blogginlägg:
http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=5524


Artikel i The Guardian om matbrist-redan nu:
http://www.guardian.co.uk/china/story/0,,2221372,00.html

Inga kommentarer: