lördag 1 december 2007

Den ryska björnen sover lätt

Thomas Gür skriver på ledarsidan i dagens SvD om den svenska regeringens handfallenhet när det gäller den rysk-tyska gasledningen genom Östersjön. Jag citerar:

”Vad innebär det till exempel för det politiska läget runt Östersjön att Ryssland äger och driver en transportlinje för en strategisk råvara, att Moskva har sagt att dess Östersjömarin kommer att spela en viktig roll i skyddet av denna ledning, att ledande stater i EU blir beroende av Moskva för sin energiförsörjning, att gasledningen medför ett närmande mellan Moskva och Berlin och att frågan redan nu håller på att splittra EU-länderna i området i två läger?”

Rysslands agerande är djupt oroande. Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds Universitet, har i Expressen varnat för att landet är på väg att bli en fascistisk diktatur. Ryssland betraktar i likhet med USA energiråvaror som sitt viktigaste säkerhetsintresse, och dess militär kan mer eller mindre betraktas som en skyddsverksamhet för dess infrastruktur på energiområdet. Det betyder enkelt uttryckt att de är beredda att använda militära medel för behålla kontrollen av olje- och gasledningar. Hela deras agerande gentemot exempelvis republikerna i Centralasien måste ses i ljuset av detta.

Inom EU finns det dessvärre ingen gemensam politik på energiområdet, något som på sikt måste till om vi skall kunna ha någonting att säga emot när Ryssland alltmer använder energin som påtryckningsmedel. Det finns tyvärr en enorm naivitet gentemot Ryssland inom de Europeiska och i synnerhet den nuvarande svenska regeringen. Försvarsminister Odenbergs avgång i augusti har ytterligare försvagat de balanserande krafterna och regeringens krumbukter med miljöprövning av gasledningen är bara det senaste i raden av undfallanden som påminner mer om Chamberlains tal om ”Fred i vår tid” än om Churchill.

Den svenska regeringen kan inte stå handfallna när den ryska björnen är på väg att vakna och svenska intressen måste bevakas. Det duger inte att stoppa huvudet i sanden och hoppas på att problemen försvinner. Historien har lärt oss att det gör de väldigt sällan.

Thomas Gürs ledarkrönika i Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_649063.svd

Kristian Gerners debattartikel i Expressen:

http://www.expressen.se/1.479398

Inga kommentarer: