söndag 7 december 2008

Vågenergi

Via Energybulletin så får vi tips om den här artikeln i Yale Environment 360 om vågenergi. Artikeln beskriver hur en skotsk firma lade ut tre ormliknande apparater i havet utanför Portugal i oktober. Apparaten består av fyra separata segment och innehåller en vätska som driver en turbin när vågorna rör sig. När vågkraftsfarmen är färdigställd med 28 olika apparater så kommer den totala effekten att bli 21 Megawatt eller tillräckligt för 15000 hushåll.

Ett liknande projekt provas just nu också utanför Nordirlands kust. Ett företag, Marine Current Turbines, håller på att försöka ta till vara på den inneboende energin i tidvattnet som är evigt förekommande här i Storbritannien. Maskinen har jättelika propellrar under vattenytan som spinner i 8 knop och genererar tillräckligt med energi för 1000 hushåll.

Detta är naturligtvis en blygsam start, men ändå en början. Problemet är ju fortfarande att även om andeln förnyelsebar energi är kraftigt växande så är det ändå en försvinnande liten andel som kommer härifrån. Vi måste börja ändra på detta - nu.

Fler bloggar om vågenergi är Gröna liberaler:
http://gronaliberaler.blogspot.com/2008/11/snabb-kommentar-p-world-energy-outlook.html

Naturskyddsföreningens blogg:
http://blogg.naturskyddsforeningen.se/mikael/2008/11/18/world-energy-outlook-effektivisering-bast/

etui.se:
http://www.etui.se/2008/11/12/sime-day-1/

och Livet efter oljan läser Richard Heinbergs The Party's over:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/10/partys-over-av-heinberg-2003.html

www.unikajag.se skriver mer om tidvatten:
http://unikajag.bloggagratis.se/2008/11/13/1105941-lisa-har-gatt-mycket-i-dag/

Inga kommentarer: