lördag 6 december 2008

De fyra stimulanserna

Den svenska ekonomin är i en djup lågkonjunktur och Alliansregeringen gör vad den kan för att stimulera ekonomin. Först så fick regeringen Riksbanken att sänka styrräntan med 1,75 procentenheter och dagen därpå kom stimulanspaketet på totalt 23 miljarder kronor över 3 år. Bägge åtgärderna har sina egna problem.

Anledningen till att politikerna främst använder penningpolitiken som styrmedel är naturligtvis att den fungerar mycket snabbare. Redan nästa månad kommer hushållen att få mer pengar över. Så frågan är då bara hur hushållen kommer att spendera pengarna. Det absolut sämsta scenariot är om folk åker till Kista och köper en massa varor från Kina och i slutänden stimulerar den kinesiska ekonomin mer än vår egen. Penningpolitiska stimulanser fungerar inte särskilt bra för ett litet exportberoende land som Sverige.

Å andra sidan så tenderar skattelättnader och infrastrukturåtgärder som i Allianspaketet att fungera mycket långsammare. När stimulanspaketet äntligen verkar så är problemen ofta redan över och den extra skjutsen driver på inflationen. Den tredje stimulansen är oljepriset som är på väg ned vilket är den bästa stimulansåtgärd som vi kan tänka oss i dagsläget.

Den svenska kronan är också väldigt svag för ögonblicket. Det skulle förvåna mig mycket om inte den bakomliggande orsaken till detta är att de svenska exportföretagen på konstgjort vis håller kronan låg jämfört med andra valutor och ger sig själva en konkurrensfördel. Detta är den fjärde stimulansen: Exportföretagens alldeles egna stimulanspaket.

Mitt tips är att vi kommer ur den här lågkonjunkturen i andra kvartalet 2009. Börsen tror jag har nått sin botten nu.

Ledaren i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2158249.svd

Mer om stimulanspaketet hos Magnus Tycker:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2158249.svd

Mårtensson:
http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/12/besserwissrar-utvecklar-energitekniken.html

Marknadsliberalen argumenterar utifrån ett österrikiskt perspektiv:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.6001628

Dick Erixon vill inte bränna allt krutet på en gång:
http://erixon.com/blogg/?p=1920

Birger Schlaug tror inte att svensk bilindustrin har någon framtid. - Jo, det har den, men i betydligt mindre skepnad och som tillverkare av helt andra bilar än idag:
http://schlaug.blogspot.com/2008/12/det-sgs-nu-i-hgtravande-tonlge-att.html

Inga kommentarer: