måndag 8 december 2008

Hur mycket drar OPEC ner?

Nyhetsbyrån AP gjorde i helgen en intervju med OPEC-chefen Chakib Khelil. Khelil sade följande om OPEC:s produktion:

Det har bildats en konsensus för att reducera oljeproduktionen kraftigt. Jag vill inte spekulera i hur mycket som den kan falla, men det bästa är att överraska oljemarknaderna.

När OPEC möts i Oran i Algeriet den sjuttonde december så kommer naturligtvis de här frågorna att diskuteras. Att oljepriset har fallit från över 140$ i juli till strax över 40$ just nu har allvarliga konsekvenser för de oljeexporterande länderna. De flesta bedömare räknar med att OPEC kan komma att minska produktionen med upp till 2 miljoner fat olja om dagen, och Khelil ställer sig inte helt avvisande till det.

Alfred de Montequiou på AP intervjuar Chakib Khelil:
http://news.yahoo.com/s/ap/20081207/ap_on_bi_ge/af_algeria_opec

Inga kommentarer: