torsdag 4 december 2008

De kommande handelskrigen

I en artikel på Financial Sense så skriver investeraren Christopher Laird om möjligheten för ett handelskrig mellan Kina, USA och EU. Världsekonomin har i stort sett varit driven av Kinas och USA:s gemensamma ekonomiska band de senaste åren. Kina har artificiellt hållit sin valuta, renmimbin, svag i förhållande till dollarn - allt för att kunna exportera billiga varor till USA och EU. I gengäld så har kineserna köpt amerikanska statsobligationer och på så sätt finansierat det amerikanska budgetunderskottet. Den här valutapolitiken har lett till extremt små marginaler för de kinesiska industrierna och när världsekonomin nu går in i en djup lågkonjunktur så blir naturligtvis en stor andel kinesiska arbetare arbetslösa.

Den nyvalda amerikanska kongressen kommer med stor sannolikhet att vilja satsa på inhemsk produktion, och sätta press på Kina att stärka sin valuta för att dra ned på importen. De kinesiska marginalerna, som redan innan var små kommer nu att bli ännu mindre och än fler kineser kommer att bli arbetslösa. Så frågan är då vad Kinas motdrag blir. Laird skriver så här:

...som om dollarn behövde en annan anledning att bli hotad så är det troligt att den nästa amerikanska regeringen kommer att införa sanktioner mot Kina som har hållit renmimbin på en konstgjort låg nivå. Kina kanske då säger att "OK, om vi inte kan exportera våra varor till er så kommer vi inte att köpa era statsobligationer längre". Om USA inför handelshinder så kommer Kina att göra samma sak och vi är tillbaks i depressionsscenariot med en kraftigt fallande export i världens alla länder...

Det låter inte särskilt muntert.

Christopher Laird på Financial Sense:
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/laird/2008/1204.html

Oscar Wolf om kinesiska yuan:
http://blogg.passagen.se/oscarwolf/entry/usa_ett_imperium_p%C3%A5_fall

Toralf Alfsson om kinesiska affärer i Kalmar:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2008/november/mr-luo-har-inte-investerat-en-enda-krona-fran.html

Mullvaden skriver om de fallande aktiekurserna:
http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/2008/11/20/vart-har-pengarna-tagit-vagen/

Många dagars korta skuggor om USA:s och Kinas ömsesidiga beroende:
http://mysteriouspete.blogspot.com/2008/11/yes-it-is.html

Every Kinda People om det amerikanska budgetunderskottet:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/11/spekulationer.html

Inga kommentarer: