tisdag 5 februari 2008

USA 2008 mot Sverige 1992?

Ett intressant pek från Carmen Reinhart och Ken Rogoff jämför den nuvarande amerikanska finanskrisen med de samlade erfarenheterna från Spaniens kris 1977, Norges 1987, Finlands 1991, Japans 1992 och Sveriges 1991. Det som är skrämmande är att skillnaden mellan USA 2007 och dessa fem länders finanskriser inte är så stor vare sig i hur huspriserna steg intill finanskriserna började eller hur bytesbalansen/BNP såg ut åren precis innan. Är USA på väg mot en liknande kris som vi upplevde i början på 90-talet?

I en fotnot konstaterar författarna att i Sveriges fall var totalkostnaden för att städa upp efter finanskrisen var 6% av BNP, och i Norges fall var den 8%.

Reinhart and Rogoffs artikel:
http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/files/Is_The_US_Subprime_Crisis_So_Different.pdf

via Paul Krugman:
http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/02/04/third-world-america/

Inga kommentarer: