lördag 2 februari 2008

Oljebolagens vinster

Skriande röster hörs om hur bensinbolagen tar våra pengar och genererar vinst. Apropå Chevron, Exxon-Mobil och Shells rekordvinster den här veckan finns det en tendens att politikerna ser med lystna ögon på vinsterna som sticker i ögonen på dem. Ingenting kan dock vara mer felaktigt. Marknadens fundament säger att oljebolagens framtida vinster är bestämda av hur stora volymer som företagen kan producera till ett givet pris. Eftersom trenden i oljemarknaden går mot mer och mer nationalisering så är kakan som oljebolagen har att dela på evigt minskande även om priserna stiger. Därför är jag långfristigt skeptisk till att köpa alltför mycket aktier i de stora oljebolagen.

Det finns däremot en generell konsensus bland analytiker som säger att minskad ekonomisk aktivitet kommer att leda till minskat behov av petroleum vilket i sin tur kommer att pressa energipriserna och följaktligen även oljeaktierna. Det tror jag inte på utan jag ser att fortsatt ökad efterfrågan främst från BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) kommer att ytterligare driva upp priserna eftersom utbudet har stagnerat. Kortfristigt är oljebolagens aktier alltså undervärderade och det finns stora pengar att hämta hos BP, Shell och Chevron. Problemet är alltså att veta exakt när man skall sälja.

E24 skriver om de höga vinsterna hos oljebolagen:
http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_229621.e24

Inga kommentarer: