lördag 2 februari 2008

Runda bordet diskussioner med de stora kanonerna

Jim Puplava på podcasten The Financial Sense Newshour har en intressant diskussion med några av de viktigaste anhängarna av "Peak Oil": Matt Simmons, Jeffrey Rubin och Robert Hirsch. För oss som nära följer den här historien så handlade diskussionen mycket om samma saker som den har gjort i tre års tid. Det är viktigt att påpeka att det här inte kommer att dyka upp i dag, i morgon eller nästa månad, men att det är mycket sannolikt att vi inom en fem-tioårsperiod löper in i problem som inte är av övergående natur.

Robert Hirsch säger exempelvis att hela vår infrastruktur vad gäller att komma till jobbet, skaffa hem mat och köra ut maten till affären är enormt beroende av billig petroleum, och att skalan är sådan och volymerna så pass stora att de problem som vi står inför med ett maximum i världens oljeproduktionen och med ett utbyte som bara blir mindre och mindre är hart när omöjliga att överblicka. Simmons säger att världen just nu använder en allt större andel kondenserad naturgas och följaktligen gräver allt djupare i sina reserver. Både Simmons och Hirsch är extremt pessimistiska när det gäller att få världens politiker att lyssna, och de tror att det kommer att krävas en händelse som den elfte september innan folk får upp ögonen.

Hur som helst om ni är det minsta intresserade av de här händelserna så är det en välinvesterad timme att lyssna.

Jim Puplavas The Financial Sense Newshour:
http://www.financialsense.com/fsn/main.html

Inga kommentarer: