söndag 3 februari 2008

EU:s framtid och grundlagsutredningen

Henrik Brors skriver i Dagens Nyheter om den enormt viktiga grundlagsutredningen, och han ställer sig frågan varför intresset från allmänhetens sida är så svagt. Det här är frågor som direkt kommer att beröra oss till skillnad från en eventuell ny europeisk konstitution som ytterst endast handlar om att göra EU:s styrelseform mer effektivt.

Jag såg BBC:s The Andrew Marr Show nu i morse och en av hans gäster var Labour-politikern och europaparlamentarikern Nigel Farage som är en välkänd euroskeptiker. Jag kan ha viss förståelse för euroskeptikernas kritik mot att EU kan stifta lagar på områden där det tidigare fanns nationell suveränitet. Även om jag inte håller med så kan jag förstå det. Det som jag inte kan förstå är hur dessa euroskeptiker vill förhindra att EU:s styrelesesätt effektiviseras och samtidigt ser det som en triumf för det nationella självbestämmandet. Skulle det vara en nationell triumf om hela EU samarbetet permanent gick i stå? De enskilda länderna i EU spelar en minimal roll på världsscenen. Det är när vi går samman som vi kan ge de europeiska rösten den tyngd den förtjänar.

Henrik Brors artikel i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=737201

The Andrew Marr Show på BBC:s websida:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/andrew_marr_show/default.stm

Inga kommentarer: