söndag 17 februari 2008

EU:s huvudvärk

Idag väntas Kosovo förklara sin självständighet vilket både Ryssland och Serbien motsätter sig. Rolf Gustavsson i SvD skriver som vanligt en initierad krönika om EU:s roll i det hela, men till skillnad mot Gustavsson är jag välvilligt inställd till det europeiska samarbetet. Det är oundvikligt att EU med sin ekonomiska och politiska tyngd ska spela en avgörande roll i en fråga som direkt rör dess framtid. EU:s ministrar skulle helst vilja slippa ansvaret att ställning i en fråga utan strategiskt intresse, och EU-länderna är dessutom splittrade, men frågan kan ändå vändas till en framgång. Ett framgångsrikt hanterande av Kosovofrågan skulle ge EU ett efterlängtat övertag gentemot Ryssland som på senare tid alltmer aggresivt har spelat ut energivapnet för att så oenighet bland EU:s medlemsländer. EU:s styrka är dess enighet. Om vi glömmer detta är vi för evigt dömda att sitta på åskådarplats när de stora elefanterna börjar spela med musklerna.

Rolf Gustavssons krönika i SvD:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_881201.svd

Inga kommentarer: