måndag 14 februari 2011

Födo- och råvarubrist

Idag blev två artiklar av intresse publicerade som omhandlar ämnet födovarubrist. Den första kom från William Pesek på Bloomberg och är en krönika om de ekonomiska sidorna av skenande matpriser i de asiatiska länderna. Pesek skriver så här:

Ändå kommer de ekonomiska konsekvenserna av stigande matpriser att förblekna i jämförelse med de sociala. Ingenstans i världen är detta tydligare än Asien, regionen med den största andelen människor som lever på mindre än 2$ om dagen. Möjligen kommer det att få stora konsekvenser för utsikterna för Asiens skuldberg. För ledare som hoppas kunna behålla freden och undvika massprotester så är konsekvenserna möjligen ännu större.

Den andra artikeln om ämnet kommer från den alltid lika underhållande James Howard Kunstler. I den här veckans bloggpost så skriver Kunstler om revolterna i arabländerna och säger att de är den yttersta konsekvensen av en krympande resursbas. Han skriver så här:

Möjligen går det att bestämma nästa oroshärd i Mellanöstern genom att kasta en pil på kartan. Varenda land är numera i stånd att explodera av den ena eller den andra orsaken - som ytterst har med resursbrist att göra. Sedan finns det naturligtvis mängder av konflikter, avundsjuka och personliga vendettor som kan leda till krig mellan länderna. Många undrar exempelvis vad Hizbollah avser att göra med sin avsevärda missilsamling.

Idag kom rapporter som talade om att matpriserna i Kina hade stigit med 4,6% på tio dagar! Jag tror att vi här i västvärlden underskattar effekterna av stigande råvarupriser, att vi tror att allt är bra bara för att börsen går upp. Vi kommer dock förr eller senare att lära oss och det kommer att göra ont.

William Peseks artikel på Bloomberg:

http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=acEAHWWm4fpk

James Howard Kunstlers Clusterfuck Nation blogginlägg 110214:

http://kunstler.com/blog/2011/02/next.html

ZeroHedge skriver om den galopperande inflationen i Kina:

http://www.zerohedge.com/article/according-its-national-bureau-statistics-chinese-food-prices-have-increased-46-ten-days

Bloggat om råvarupriser är Bloggen om utvecklingspolitik från UD:

http://blogg.ud.se/utvecklingspolitik/2011/02/09/1369/

Flute-tankar:

http://flutetankar.blogspot.com/2011/02/euforiskt-berusade-svenskar.html

Anna Körnung:

http://www.va.se/asikter/bloggar/annakornung/2011/02/03/upproren-ingen-slump/

Peter Lindéns digitala liv:

http://peterlinden.se/2011/02/02/riksbankens-hoga-ranta-sanker-borsen/

och Blissans blogg:

http://blissan.blogspot.com/2011/02/southern-pacific-resourses.html

Inga kommentarer: