söndag 20 februari 2011

Är inflationen en konsekvens av Peak Oil?

I gårdagens Financial Times så fanns en intressant artikel om hur inflationen främst slår mot medelklassen och låginkomsttagare. I Storbritannien så inleddes det som kallas Quantitative Easing i februari 2009 då den brittiska centralbanken bestämde sig för att köpa 200 miljarder pund i obligationer. Det fanns naturligtvis giltiga orsaker till att göra detta. Den viktigaste var att centralbanken fruktade en nedåtgående deflationsspiral som den hoppades kunna överkomma genom imaginära pengar.

Med en dylik politik så finns det icke-önskade konsekvenser och två av dessa är att man riskerar att 1./ skapa skyhög inflation eller om inflationen inte äter sig in i systemet 2./ skapa en spekulativ bubbla i aktier, obligationer eller fastigheter. Det är ännu för tidigt att avskriva alt. 2 men det verkar som om vi ser tecken på att alt. 1. är det som händer just nu. Den brittiska centralbanken redovisade i veckan en inflation på 4% på årsbasis. Det är mer än 2 procentenheter över centralbankens mål på 2%.

Tecken tyder på att inflationen nu håller på att bita sig fast. I stället för att höja utlåningsräntan för att kyla ned ekonomin så har centralbanken fortsatt med sina låga räntor. Lönestigningarna de senaste månaderna har varit mycket högre än tidigare år och det verkar som om vi ser en begynnande lönespiral. De flesta analytiker verkar vara överens om att inflationen bara handlar om tillfälliga faktorer (som momshöjningar och stigande råvarupriser) som snart kommer att klinga av. Inte särskilt många drar slutsatsen att inflationen är en direkt konsekvens av QE.

Här vill jag gå ett steg längre och säga att sjunkande levnadsstandard, vare sig det speglas som inflation eller deflation, ytterst är en konsekvens av peak oil. Enligt det amerikanska Energy Information Agency så nådde världsproduktionen av petroleum sin kulmen i juli 2008 och trots väldigt höga priser sedan dess varit på väg ned. Eftersom världsekonomin är så beroende av en energikälla som inte bara finns i överflöd men också är billig så är det inte konstigt att den får problem när energin inte finns längre.

Artikeln i FT:

http://www.ft.com/cms/s/0/39bd8586-3b94-11e0-a96d-00144feabdc0.html#axzz1EWaWKTVX

Mer om inflation hos Everykindapeople:

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/02/inflation.html

Medan Gunnar Hökmark vill gå med i ett sjunkande eurosamarbete:

http://hokmark.eu/euron-har-bidragit-till-stabilitet/

Musik@Centrifugen:

http://mfc.elmberg.net/2011/02/20/den-farligaste-mannen-pa-planeten-ar-fortfarande-inte-avsatt/

Per Penning skriver om min favoritbok The Intelligent Investor av Ben Graham:

http://perpenning.blogspot.com/2011/02/goda-rad-ar-billiga.html

Och Ekonomikommentarer skriver om finanskrisen och klyftorna:

http://vansterekonomi.blogspot.com/2011/02/mer-om-klyftorna-och-finanskrisen.html

Inga kommentarer: