onsdag 2 februari 2011

100$ olja: lugn eller panik?

Jag läser Financial Times varje morgon och det var intressant att i morse se att tidningen var full av artiklar som handlade om att Brentoljan nu är uppe över 100$ fatet. Speciellt var det intressant att läsa om att detta bara var av övergående art och hur lite det kommer att påverka världsekonomin på det stora hela. En osignerad ledare (Oil under control) skriver så här:

Marknaderna tycker om siffror. Det var därför ingen överraskning att när brentoljan passerade 100$ strecket i måndags så såg flera marknadsdeltagare detta som ett omen. Vissa såg dessutom ett hot emot återhämtningen i världsekonomin.

FT är m.a.o. livrädda.

Faktum är att oljan har gått upp stadigt i pris sen den nådde 30$ våren 2009. Skälen till detta är naturligtvis flera. Här följer ett urval:

-Den överkapacitet som OPEC-länderna har fått oss att tro finns är egentligen betydligt mycket mindre än vad vi har letts att tro. Oljan som oljeindustrin pumpar upp ligger betydligt närmre maximum än angett.

-Flaskhalsar i raffinaderi- och transportsystem leder obönhörligen till högre priser.

-Den amerikanska centralbankens köp av statsobligationer, Quantitative Easing 2 (QE2). QE2 är USA:s version av Zimbabwes monetära politik och leder obönhörligen till inflation och högre priser. I sammanställning som Chris Martenson har gjort så har vetepriserna stigit med 76% på ett år, bomullspriserna har stigit med 152% och råoljepriserna 21.5%.

-Hedgefonderna har fått upp ögonen för de stigande oljepriserna och spekulativa pengar driver upp priserna ytterligare.

I en annan artikel i tidningen så skriver Nouriel Roubini om revolterna i Tunisien, Jordanien och nu senast Egypten. Roubini anknyter till Jeff Rubins tes om att tre av de senaste fem lågkonjunkturerna var starkt förknippade med oljeprisstegringar (1973, 1981-1982, 2008-2010) och att världsekonomin har väldigt svårt att snurra när en allt högre andel av lönen går åt till att köpa bensin och mat. Det finns dessutom ett klart samband mellan revolterna i Nordafrika och en skenande inflation.

Det finns m.a.o. klara anledningar att tro att världsekonomin inte gillar ett tresiffrigt oljepris.

Nouriel Roubini skriver i FT:

http://www.ft.com/cms/s/0/50926296-2e05-11e0-a49d-00144feabdc0.html

FT:s ledare Oil under control:

http://www.ft.com/cms/s/0/6a0473b0-2e44-11e0-8733-00144feabdc0.html#axzz1Cq0EVk9A

Chris Martenson skriver på Zero Hedge:

http://www.zerohedge.com/article/chris-martenson-answers-how-long-party-stocks-can-last

Bloggat i övrigt om Brentolja:

VA:s Makrobloggen:

http://www.va.se/asikter/bloggar/makrobloggen/2011/02/01/olja-och-egypten-bestammer/

Onsdagsfonden:

http://onsdagsfonden.wordpress.com/2011/02/01/allt-du-vill-veta-om-placeringsstrategier/

Daytrading-Winning trading:

http://winningtrading.vinnarbyran.se/teknisk-analys-omxs30-sp-500-nasdaq-djia-dax-guld-usdsek-och-olja

Blissans blogg:

http://blissan.blogspot.com/2011/02/black-pearl.html

Flute-tankar:

http://flutetankar.blogspot.com/2011/01/oljepriser-brent-mot-wti.html

Cornucopia?:

http://cornucopia.cornubot.se/2011/01/en-titt-pa-oljepriset.html

3 kommentarer:

Kompostfilosofen sa...

känns förvånandsvärt tyst kring 100dollars sträcket annars tycker jag. Är det lugnt? eller håller man andan?

reflexions of red sa...

De som förstår hur sårbart systemet är är naturligtvis oroade. De andra bryr sig nog mer om Idol.

Per E sa...

Oron for prisutvecklingen finns nog mest i oljelanderna, de vill fortsatta salja sin produkt pa en stabil marknad for 80 dollar fatet under overskadlig tid. Nu kostar oljan 4 kr litern, skulle priset stiga till 6 kr kanske vi hojde pa ett ogonbryn men inte mer. Men pa den nivan blev den mesta bioenergin lonsam sa ett hogre pris an 150 dollar fatet for olja-etanol-metanol-gaser behover vi inte befara. Varldsekonomin kommer snabbt valkomna det nya stabila priset pa 6 kr litern. Sen kan vi borja ta oss an nasta flaskhals. Den kan bli svarare att vidga.