onsdag 27 augusti 2008

Maktkoncentration i Kaukasus

Efter den senaste tidens stridigheter i Georgien, Rysslands erkännande av utbrytarrepublikerna och dess ovilja att dra sig tillbaka enligt ingångna avtal så kommer nästa fråga: Vilket blir EU:s och USA:s svar på de fientliga handlingarna? Klart är att EU mest liknar en diskussionsklubb med 25 olika utrikespolitiska röster som alla försöker överrösta varandra.

Så i avsknad av ett starkt Europa så faller blickarna naturligt nog på USA där John McCain har gjort en politisk poäng av sitt stöd till Georgien. I en artikel i Asia Times så lyfter den amerikansk/ryske fredforskaren Nikolai Sokov fram möjligheten för amerikanska styrkor i Georgien i syfte att avskräcka Ryssland från att attackera Georgien på nytt. Strategin har förtjänstfullt prövats tidigare under kalla kriget när USA hade styrkor förlagda till dåvarande Västtyskland, och den skulle kunna fungera även här. En sådan lösning skulle dessutom ha fördelen att unilaterala överrenskommelser av den här typen kan fattas snabbt och utan blocköverskridande uppgörelser i den amerikanska kongressen.

Problemet med en sådan lösning är naturligtvis lika uppenbar: Vad kommer att hända vid nästa ryska attack mot Georgien?

Nikolai Sokov skriver i Asia Times:
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JH26Ag03.html

Svenska Dagbladets huvudledare 080827:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1622471.svd

Nonicoclolasos talar som Neville Chamberlain:
http://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/08/27/problemet-med-nya-stater/

Jakob Heidbrink vet varken ut eller in:
http://jheidbrink.wordpress.com/2008/08/27/svd-pa-villovagar-om-georgien/

och Svensson ställer sig förbehållslöst på Rysslands sida:
http://www.zaramis.nu/blog/2008/08/27/krigshetsarna/

Inga kommentarer: