tisdag 26 augusti 2008

Laird och de fyra ryttarna

För att knyta an till gårdagens postering så skriver jag idag om kreditkrisen i USA och EU. I en artikel i nyhetsbrevet Prudent Squirrel lägger investeraren Christopher Laird ut ett scenario för hur den finansiella krisen snabbt kan förvärras. Jag vet att det skulle vara bättre att spela fotboll än att läsa sådana artiklar, men jag kan inte låta bli. I artikeln citerar han en artikel av Ambrose Evans-Pritchard i The Daily Telegraph som handlar om hur den europeiska centralbanken i princip är i samma knipa som den amerikanska centralbanken.

Det Evans-Pritchard säger är att den europeiska centralbanken har varit väldigt tillmötesgående med att låna ut pengar för i stort sett värdelösa obligationer. På så sätt har ECB klarat sig från spektakulära räddningsåtgärder som Bear Stearns och Northern Rock, men problemen med fallande huspriser är lika allvarliga som i USA och Storbritannien. Det leder till att spänningarna mellan å ena sidan Tyskland och Nederländerna och övriga EU ökar hela tiden. Idag så var exempelvis skillnaden i avkastning mellan tyska och italienska statsobligationer 65 punkter. Valutan är gemensam så skillnaden i avkastning borde vara noll, men eftersom länderna inom eurosamarbetet har så olika statsskuld på kräver investerare högre avkastning av Italiens centralbank än av Tysklands.

I förra veckan så gick den holländske centralbankschefen ut och sa att Frankfurt inte kan låna ut 50-100 miljoner euro ur sin nödkassa varje vecka för att hålla spanska och irländska banker under armarna. Kom ihåg att det främst är dessa länder som har problem med fallande huspriser.

Så vad kommer att hända när ECB förr eller senare slutar med utlåningen? Det är här Laird blir till en riktig domedagssägare. Han säger att förlusterna för alla de banker som går under skulle bli så stora (i storleksordningen 2 biljoner dollar) att det inte finns en chans i världen att blåsa liv i kreditsystemet efter det. 2 biljoner dollar låter kanske inte så mycket i förhållande till hela världsekonomin, men kom ihåg att bankkapitalet är kraftigt belånat så alla förluster skall multipliceras 10-50 kanske så mycket som 60 gånger.

Jag borde ha tillbringat kvällen på fotbollsplan i stället.

Christopher Lairds artikel i The Prudent Squirrel:
http://www.gold-eagle.com/editorials_08/laird082508.html

Ambrose Evans-Pritchard artikel i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/08/21/bcnecb121.xml

Fler bloggar om kreditkrisen är Sloped Curve:
http://www.slopedcurve.com/roller/makro/entry/vad_g%C3%B6r_riksbankens_i_september

Life of a Stockman:
http://cristofferstockman.blogspot.com/2008/08/nedskrivningar-verkar-vara-en-ny-trend.html

och Ekonomikommentarer:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2008/07/reagans-avregleringar-p-vg-mot.html

Finanskvinnans funderingar har sett en bra film om Peak Oil:
http://finanskvinnan.blogspot.com/2008/08/crude-impact.html

och Livet efter oljan skriver om sjötransporter:
http://efteroljan.blogspot.com/

Inga kommentarer: