fredag 1 augusti 2008

Naturgas och spannmål

Hur den ryska staten alltmer tar kontroll över de inhemska energitillgångarna är något som jag har diskuterat tidigare. Den pensionerade diplomaten M K Bhadrakumar skriver i Asia Times om hur Ryssland och Gazprom nu har ingått avtal om turkmensk gas och blåst de västerländska aktörerna på konfekten. Frågan är då bara om USA bara tänker sitta still vid sidolinjen som en passiv åskådare eller om man väljer en mer aktiv roll. Vi får se.

Som ett tecken på att Ryssland inte bara stärker kontrollen över energitillgångarna utan även över spannmålsexporten så läser vi en intressant artikel i Financial Times. Där står att Ryssland överväger att nationalisera den ryska Spannmålsöversynen, vilket i slutänden betyder att den ryska regeringen kontrollerar exporten av spannmål.

Vad det här betyder för de svenska firmor som har som affärsidé att odla spannmål på ryska jordar det får någon annan svara på, men jag litar inte på de ryska makthavarna. Ett mönster utkristalliseras som ger Ryssland ett ypperligt läge att sälja naturgas och spannmål dyrt till hungrande och frysande västeuropéer. EU gör bäst i att inte gå i fällan av att bli beroende av ett revanschistiskt Ryssland. Det kan i värsta fall bli vår undergång.

M K Bhadrakumar skriver om turkmensk naturgas:
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JG30Ag01.html

Javier Blas skriver om ryska spannmål:
http://www.ft.com/cms/s/0/debdb184-5f3f-11dd-91c0-000077b07658.html?nclick_check=1

Inga kommentarer: