lördag 23 augusti 2008

Accelerande minskning av oljeexporten

Här har ni anledningen till att oljepriset steg som det gjorde i juli. En av de viktigaste Peak Oil-förespråkarna Jeffrey Brown (kallad WesttexasThe Oil Drum) lägger här ut texten i ett föredrag på The National Laboratories i San Francisco. Som väntat har det inte haft ett dugg med spekulanter att göra, men det var det väl ingen som trodde?

Det Brown säger är att världens oljeexport kommer att minska betydligt snabbare än oljeproduktionen p.g.a. ökad inhemsk efterfrågan i de exporterande länderna. Brown räknar med en tömningshastighet från de nuvarande oljefälten på ungefär 4,5% samtidigt som efterfrågan i de oljeproducerande länderna växer med 5% årligen och modellerar det in i framtiden. Vad det betyder för länder som Ryssland och Norge som är EU:s största oljeleverantörer är att bägges oljeexport kommer att vara noll omkring 2025. Det är naturligtvis oroande och borde få politikerna att vakna, men än ser vi inget tecken på det.

Mexikos och Venezuelas oljeexport till USA har sjunkit med 32% i år och minskningen accelererar bara med tiden. Det mexikanska Cantarell-fältet, som är världens näst största producerande oljefält, sjunker som en sten och enligt Brown kommer Mexiko inte att klara av att exportera en enda droppe olja efter 2010-2012.

Nu är Browns modeller i mitt tycke alltför pessimistiska eftersom de inte tar hänsyn till energisparåtgärder från världens konsumenter utan räknar helt kallt med att nuvarande trender fortsätter tio-tjugo år fram i framtiden. En av de lärdomar som vi kan dra av de senaste prisökningarna är att konsumenterna är väldigt prismedvetna och drar ner på konsumtionen betydligt vid högre priser. Naturligtvis så gäller det här också för de oljeexporterande länderna. Brown fortsätter sedan med att förespråka en massiv satsning på spårvägstrafik och talar även om Kinas och andra länder i sydostasiens enorma törst för olja. Om ni inte var rädda innan blir ni det efter den här timmen.

Jeffrey Browns föredrag:
http://mediasiteson.sandia.gov/Mediasite/Viewer/Viewers/Viewer320TL.aspx?mode=Default&peid=db3a600e-e93f-43ae-80d8-0f1cfbb328fe&pid=44148de6-159c-468f-b4ac-0b2490591d15&playerType=WM64Lite

Kjell Aleklett skriver i Uppsala Nya Tidning:
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=788114,00.html

Fler bloggar om Peak Oil är Daniel på bloggen Livet efter oljan:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/08/kontroversen-kring-peak-oil.html

Chamoto skriver om Norges oljeproduktion:
http://www.chamoto.se/?p=251

Christer Ljungberg skriver om Saudiarabien, Kung Ibn Saud och Roosevelt:
http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2008/08/ras-tanura-och-sprawl.html

Christian Valtersson talar om nyttan av utbyggd spårtrafik i skuggan av Peak Oil:
http://baksteg.blogspot.com/2008/08/frdubbla-trngselavgiften-frihetspolitik.html

Inga kommentarer: