lördag 30 augusti 2008

IEA och verkligheten

Den industrialiserade världens ekonomiska samarbetsorgan OECD har en systerorganisation som heter IEA och som bevakar frågor som rör energi. Varje år i november så släpps en rapport som kallas för World Energy Outlook över trender i produktionen och spådomar för hur mycket olja som kan förväntas produceras i framtiden. Tidigare rapporter var kännetecknade av att om efterfrågan ökade med x% om året så skulle utbudet samtidigt öka med y, vilket i det långa loppet naurligtvis är orealistiskt.

Från att ha projicerat att världen kommer att använda 130 miljoner fat olja år 2030 så skrevs de här prognoserna ner år 2007 till att bara förutspå 116 miljoner fat 2030. Från att räknat med en minskningstakt från befintliga oljefält på 4,2% 2006 så ökade uppskattningen till 5% 2007. Vad det här betyder är att om världen skall behålla nuvarande oljeproduktion så krävs det att 5% ny produktion om året bara för att hålla produktionen konstant. Sen kommer ökningstakten på 1,5% från ökad efterfrågan vilket totalt slutar på 5 miljoner fat ny olja varje år! Det innebär att vi måste hitta ett nytt Saudiarabien vartannat år vilket naturligtvis är omöjligt.

Efter det första halvårets prisuppgångar och medan farhågorna om utbudet verkligen kan följa med har växt sig allt starkare under våren och sommaren så har nu IEA bestämt sig för att göra en egen fält-för-fält analys av världens oljefält. Analysen väntas att bli väldigt oroande och kommer helt säkert att skapa rubriker när den kommer ut den 12'e november.

Khebab på The Oil Drum gör oss dessutom tjänsten att sätta in nuvarande produktionssiffror i de Peak Oil modeller som finns tillgängliga. Modellerna beräknar ett lågt och en högt scenario. De goda nyheterna är att världen har aldrig producerat så mycket olja som nu, 74,5 miljoner fat. De dåliga nyheterna är att det inte är något som kan fortsätta i evighet.

Websida om World Energy Outlook 2008:
http://www.worldenergyoutlook.org/2008.asp

Khebabs postering på The Oil Drum:
http://www.theoildrum.com/node/3720

I övrigt om IEA och OECD är Konjunkturbloggen:
http://scbkonjunktur.blogspot.com/2008/08/privata-affrer-olja-iea-hjer-prognos.html

Corporate Social Responsibility om OECD och korruptionen i Afrika:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.4038115

Ida vänster skriver om OECD och vårdnadsbidrag:
http://ida.vansterboras.se/?p=205

och KDU Göteborg skriver om OECD och flyktingmottagning:
http://kdugoteborg.wordpress.com/2008/08/18/splittra-inte-familjen/

Departementet skriver om OECD och de sociala avgifterna:
http://departementet.wordpress.com/2008/08/14/sankt-arbetsgivaravgift/

och Anna König Jerlmyr om den svenska arbetslösheten i OECD-området:
http://blogg.expressen.se/konigjerlmyr/entry.jsp?messid=402998


Inga kommentarer: