lördag 21 december 2013

Råolja från alger

Foto: Flickr-användare Pacific Northwest National Laboratories' Photostream
 
Kan forskare vid Pacific Northwest National Laboratories ha gjort århundradets upptäckt? De har nämligen publicerat en process där man kan få råolja från alger i vanligt vatten.
 
I veckan nåddes vi av nyheten att ett laboratorium i USA hade gjort ett genombrott när det gäller att omvandla alger till råolja. Detta kunde man naturligtvis göra även tidigare, men de processer som stod till buds var både omständiga och dyra. Bl. a. krävdes det att algerna var i torr form och processen måste utföras i batch, d.v.s. i en stor container på labbänken. Detta gjorde processen både bökig och dyr.

Återskapar förhållanden i berggrunden


Jag har själv skrivit om potentialen hos alger som biobränsle tidigare. Det revolutionerande med den nya metoden är att det går bra att använda en vanlig vattenlösning med alger och att omvandlingen kan ske i ett slutet system med ett kontinuerligt flöde. Det forskarna gör är i stort sett att de hettar upp algerna till 350 grader Celsius och utsätter dem för ett högt tryck vid en katalysator - på så sätt återskapar de förhållanden som rådde när råolja skapades under flera miljoner år i berggrunden. Slutresultatet är vad de kallar Biogen råolja.
 
Forskarna säger att processen kan skalas upp utan problem och det går att få något som kemiskt sett liknar ett mellanting mellan vanlig bensin och dieselolja i en ytterligare förädling. Som extra bonus får forskarna ut användbara gaser ur processen som sedan kan användas för att växa nya alger eller som bränsle vid naturgasförbränning.
 
Vad betyder det här?

De möjliga konsekvenserna av det här är ännu för tidiga att sia om, men om resultaten är reproducerbara i andra laboratorier så kan vi ha ett sätt att långsiktigt säkra oljeförsyningen oberoende av de nationella och internationella oljebolagen. I en artikel i Gizmodo talades om att all petroleum som används i USA kan ersättas med alger på 0,42 % av USA:s landmassa. I jämförelse måste sojabönor växa på 50% av USA:s landmassa för att ersätta all petroleum.
 
De geopolitiska och geoekonomiska konsekvenserna av upptäckten är också svåra att överblicka i nuläget, men om det stämmer att man kan göra råolja av alger i vatten så kommer världen helt säkert att vara radikalt förändrad om bara några få år. Tänk er bara om råolja, som i nuläget kostar 110 USD fatet, kan komma att kosta en bråkdel av det. 
 
Vi lever definitivt i intressanta tider.

Inga kommentarer: