måndag 10 maj 2010

Forskarna slår tillbaka

I den här veckans utgåva av den amerikanska vetenskapliga tidsskriften Science så går ett hundratal auktoriteter inom området för klimatvetenskap ut och försvarar sig mot den McCarthyism som de upplever styr debatten om klimatförändringarna. Speciellt är det misslyckandet vid det internationella mötet i Köpenhamn och hetskampanjen mot slutsatserna i de olika IPCC-rapporterna som rör upp känslorna. Författarna skriver så här:

Många av senaste påhoppen mot klimatvatenskapen, och mer oroande, mot klimatvetenskapsmännen själva, är typiskt drivna av dogmer och särintressen med specifika agendor, och inte av ärliga försök att erbjuda alternativa teorier som trovärdigt förklarar bevisen.

Författarna radar sedan upp sina argument som har formats av 10000-tals vetenskapliga diskussioner och publikationer i tidskrifter som har blivit bedömda och godkända av auktoriteter inom området. Exempelvis så är bevisen för att jordens medeltemperatur stiger som följd av ökade koncentrationer av växthusgaser i atmosfären extremt starka. En kall vinter i Stockholm ändrar inte på detta. Vidare så är det bortom allt rimligt tvivel att den stora ökningen av växthusgaser i atmosfären härstammar från mänsklig aktivitet.

Författarna avslutar med att säga att samhället nu har två möjligheter: 1./ Att ignorera de vetenskapliga bevisen för klimatförändringar skapade av mänsklig aktivitet, stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa, eller 2./ ta genemsamt ansvar och snabbt reducera utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Mitt eget förslag till alla självutnämnda väderexperter är att först ta studenten, sedan plugga 9 års naturvetenskap på universitetet för att avsluta med en doktorsgrad i klimatvetenskap och därmed publicera ett antal pek. Då först har era ord tillräcklig tyngd. Innan dess tar jag er inte på allvar.

Ledaren i Science:
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/689


Dessutom så var det några australiensiska forskare som i det senaste numret av tidsskriften Proceedings of the National Academies of Sciences hade tittat på hur den mänskliga fysiologin klarar av de övre gränserna som datormodellerna för klimatförändringarna spottar ut. Det visar sig att det gör den inte alls:
http://www.pnas.org/content/early/2010/04/26/0913352107.full.pdf

Några klimatförnekare är the Climate Scam:
http://www.theclimatescam.se/2010/05/10/engelsberg-genom-c-g-ribbings-ogon/

Piprök:
http://alpinechar.blogspot.com/2010/05/ovantade-guldkorn.html

Canute Ocean:
http://canuteocean.blogspot.com/2010/04/den-stora-klimatlognen-avslojas.html

Fröjdhpunktse:
http://www.frojdh.se/2010/04/17/oroar-vi-oss-for-fel-klimathot/


En blogg som står på forskarnas sida är Uppsalainitiativet:
http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/05/om-vadan-att-debattera-med-fornekare.html

Samtidigt som Ekonomikommentarer skriver tänkvärt om den grekiska skuggekonomin:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/05/inte-ska-vi-betala-for-grekiska.html

8 kommentarer:

Anonym sa...

Modeller är inte verklighet. Stämmer inte datormodelleringarna av det framtida klimatet, så är det fel på modellerna, inte på verkligheten.

Uppvärmningens signatur, hotspoten, fanns inte.
Havsnivåerna stiger inte mer än de gjort de senaste seklerna.
Vart har värmen tagit vägen? frågar sig Tranberth på CRU.
Klimatvetenskapen i form av James Hansen förutspådde 1990 att New Yorks gator skulle stå under havsvatten år 2000.
Inga klimatmodelleringar hittills har lyckats förutspå klimatet på 10-20 års sikt. Men förutsägelserna 50 år framåt ska stämma så mycket bättre!
Koldioxidhalten stiger och temperaturen ligger still/sjunker.
Statistikfusk är fult. Den respekterade blaskan Nature har ägnat sig åt sådant i AGWreligionens tjänst.
IPCC hade som signatur från 2001 och framåt haft ett avancerat statistikbedrägeri: The Hockey Stick.
Hide the Decline handlade om att låta den från trädårsringar genererade temperaturkurvan "försvinna" 1960 i ett diagram där IPCC (läs CRU) samlat diverse andra världstemperaturkurvor från medeltid till nutid. Årsringskurvan behövdes som indikator på temperaturer från medeltid och framåt men förargligt nog visade den fallande temperaturer i vår tid. Därför fintades den sista delen bort grafiskt genom att styras in i ett gytter av andra kurvor ur vilket den aldrig kom ur.

Pachauri, IPCC-ordförande gör sig grova pengar på att äska anslag för att ytterligare forska kring ljugeriet om Himalayaglaciärernas totala bortsmältande inom 25 år, en veckotidningsartikel publicerad i IPCC som perreviewed vetenskap. IPCC:s ordförande lyckades tillskansa sig sammanlagt 10 millioner från EU och från amerikanska Carniegestiftelsen för att "forska" vidare i frågan.

Statistikfusk, felaktiga förutsägelser, rena lögner, tokalarmism, miljöprofiterande från de största alarmisterna…

Det är INTE vetenskap, det är FUSK. Ett politiskt jätteprojekt. IPCC får inte sina anslag (hittills 100 milliarder dollar) för att undersöka hur det förhåller sig utan för att "bevisa" en förutfattad mening om klimatet.

Vi tvångsmatas med något som för länge sedan fått formen av en religion.
Någon religionsfrihet vad angår klimatet finns dock inte. Media/Public Service rapporterar enbart sådant som avser att skrämma skiten ur befolkningen.

De stora isarna smälter emellanåt lite grann, fullkomligt normalt. Media skriker att vi kommer att dränkas och skrämmer oss med bilder på kalvande glaciärer tagna sommartid, då sådan kalvning är fullkomligt normal.

Men isar växer också, även det fullkomligt normalt. Då är media tysta som möss. Inga bilder. För tillfället är Nordpolens isar tillbaks på 1979 års nivå. Inte ett ord om det.

(Egentligen så borde Antarktis växande skrämma mer än avsmältningen av nordpolens isar. Nordpolens isar 0,01% av jordens isar är ett 3 meter tunt täcke flytande på ett 4.200 meter djupt hav. Antarktis isar som växer 2.200 meter tjockt. Medeltemperatur på Antarktis c:a -50 grader)

Varför överdrifterna, varför dölja motsägande fakta varför fuskat och varför manipulera mätresultat? Varför pekar "misstagen" som kommit i dagen ALLTID åt det alarmistiska hållet?

Klimatbluffen är vår tids absolut största mest välgenomförda bedrägeri.

Börje S.

Bo Jonsson sa...

Det räcker med ditt påstående om att isarna är tillbaka på 1979 års nivå för att konstatera att Du ljuger. Grovt.

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/NEWIMAGES/arctic.seaice.color.000.png

Detta ser illa ut.

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.arctic.png

reflexions of red sa...

Börje, om du tycker att Nature är en blaska så tycker jag att du ska fortsätta att läsa Aftonbladet!

Kurt Myrhagen sa...

Var kommer denna obrutna tilltro till överhögheten ifrån? Varför sätter du så stor tillit till "forskare"? Forskare skiljer sig inte på något sätt från till exempel bankdirektörer. De tänker också kortsiktigt, sätter den egna karriären över absolut sanning och så vidare. Det finns all anledning att betrakta forskning skeptiskt. Det är snarare regel än undantag att forskare har fel.

Finns det verkligen en läroanstalt som erbjuder doktorandstudier i klimatvetenskap?

Kurt Myrhagen sa...

Var kommer denna obrutna tilltro till överhögheten ifrån? Varför sätter du så stor tillit till "forskare"? Forskare skiljer sig inte på något sätt från till exempel bankdirektörer. De tänker också kortsiktigt, sätter den egna karriären över absolut sanning och så vidare. Det finns all anledning att betrakta forskning skeptiskt. Det är snarare regel än undantag att forskare har fel.

Finns det verkligen en läroanstalt som erbjuder doktorandstudier i klimatvetenskap?

reflexions of red sa...

Det är mitt yrke.

Anonym sa...

Nordpolens isar är i stort sett tillbaka på medelnivån för 1979 - 2008. Inte på 1979 års nivå som jag skrev i hastigheten.
http://www.moderna-myter.se/uploaded_images/DMI_ice_2010-04-07-734117.png

Nordpolens isar har måhända minskat. Antarktis isar har enligt satellitmätningar under 30 år ökat. Nordpolens isar motsvarar 0,01% av världens isar och Antarktis sisådär en 90%.

Förresten säger Arktis isar intet om CO2molekylens uppvärmninngsförmåga.

Vid nuvarande halt i atmosfären är CO2:s uppvärmningseffekt obetydlig. Därför utformades AGW-hypotesen så, att den obetydliga uppvärmningen som den ökande CO2-halten genererade skulle i sin tur öka avdunstningen från haven och öka halten av vattenånga i luften. Mer ånga i luften = högre temperatur, vilket skulle leda till ännu mer vattenånga vilket skulle ge mer värme, vilket skulle leda till ännu mer vattenånga, tills haven var alldeles bortkokade (= efter den fruktansvärt skrämmande så kallade "tipping point(en)")

Borde inte denna kedjeeffekt ha visat sig efter det rekordvarma året 1998?

Jag har då inte sett någon rapportering om höjda halter av vattenånga under 2000-talet. Däremot har Spencer (tror jag det var) undersökt resultaten från satellitmätningar och visat att senaste decenniet förmodligen varit en aning torrare än de tidigare.

Ang Nature. Varför sysslar en vetenskaplig tidskrift med diagramfusk (Santer)? Varför släppte inte Nature till kritiken mot Manns statistikbedrägeri The Hockey Stick? (Argumentet för refuseringen var att kritiken var för teknisk.)

Det var när alarmartiklarna i press och radioTV nådde hysteriska höjder för ett par år sedan som jag gick ut på nätet för att få reda på vad som låg bakom allt detta skrämmeri. Mitt nya ställningstagande, det att uppvärmningshotet var en höna av en fjäder, blev definitivt efter att jag bekantat mig med de två diagramfusken jag beskrev i förra stycket.

Bo Jonsson sa...

Ice extent låg ett kort ögonblick nästan på normalen. Kurvorna kommer dessvärre snart att gå igenom 2007 års nivåer.

Den här kurvan är inte rolig:

http://psc.apl.washington.edu/ArcticSeaiceVolume/IceVolume.php

Att volymen havsis minskat dramatiskt i kombination med vinterns varma temperaturer i Arktis gör att det går fort nu; alldeles för fort.

Inlandsisen har inte räknats med i vare sig det du refererar till eller det jag refererar til.

Men även den har en nettoavsmältning nu (NASA mfl), vilket kommer att påverka havsnivåerna.

Spencers satellitmätning (om det nu är han) visar att det blivit torrare i stratosfären. Men också kallare vilket det också enligt teorin ska vara.