lördag 8 mars 2014

Stödköp och geopolitik

I sin senaste Credit Bubble Bulletin skriver Doug Noland så här:

Foto: Flickr-användare Joe Wolf

Jag har under en längre tid påpekat att en av konsekvenserna av en sprickande global finansbubbla är geopolitiska spänningar. Ur ett globalt perspektiv så hör den galna växten hos den amerikanska centralbankens "pengatryckande" samman med Europeiska Centralbankens "vi kommer att göra vad som krävs" som i sin tur hänger samman med "Abenomics" och galet pengatryckande av den japanska centralbanken som i sin tur hänger samman med kreditexcesser i Kina och över andra tillväxtmarknader. De här tokigheterna är sympomatiska för djupa obalanser på finansmarknaderna och ekonomierna globalt. Från mitt perspektiv så har jag förväntat mig geopolitiska spänningar som en konsekvens av bristande bubblor i tillväxtländerna.

Det Noland talar om här är hur nedtrappningen på stödköpen som den amerikanska centralbanken har gjort har lett till akuta problem i tillväxtländerna. 

Dessa har under de senaste åren blivit beroende av de valutaströmmar som har forsat in i länderna som en följd av stödköpen.

När stödköpen nu minskar så minskar också penningströmmarna och det är tillväxtländernas valutor som får ta smällen. 

Noland ser den geopolitiska utvecklingen under den senaste veckan som ett symptom på dessa spänningar.

Andra spänningar som har dykt upp till följd av stödköpen är de som finns mellan Kina och Japan i Östkinesiska sjön. 

Det vi nu ser prov på är, som den brittiske historikern Timothy Garton Ash i dagens Financial Times kallar, "Fortsättningen på upplösningen av Österrikisk-Ungerska väldet".

Givet hur världen tills nu har reagerat på obalanserna som stödköpen har fört med sig så vänta er fler Ukrainakriser under åren framöver.

Inga kommentarer: