fredag 7 augusti 2015

Vad händer med råvarusektorn?


 Grafisk design: Coquilles Web Logo


Så här mitt i sommaren tycker jag om att reflektera över vad som händer på marknaden. Så i det här inlägget kommer du att få veta mera om hur jag ser på sitautionen i Kina, utsikterna för dollarn och den amerikanska centralbankens kommande räntebana.

Om vi börjar med räntan i USA så verkar det på bullmormor (ja, det är så jag kallar Janet Yellen) att tröskeln har sänkts successivt hela året för att höja räntan. Eftersom jobbstatistiken som kom nu i eftermiddag visade på en ökning av 215000 jobb i juli så rycker en räntehöjning allt närmare.

Det verkar nu som att en höjning kan komma redan i september, men däremot om vi lyssnar noga på vad bullmormor säger så kommer takten för ökningarna att vara väldigt långsam. 

En höjd ränta i USA betyder då en starkare dollar vilket även bekräftas när vi tittar på en graf för dollarns utveckling under det senaste året:


Figur 1. Dollar-index sedan augusti 2013 (skalan är veckovis). 50-veckors genomsnittet är representerat i blått. Bild: FreeStockCharts.com

Som du kan se så har dollarn faktiskt inte stärkts särskilt mycket sedan årsskiftet. Istället så håller vi nu på att bygga upp en spänning som antingen kommer att resultera i en stark rörelse uppåt eller neråt. Det är som att trycka ner en stålfjäder mellan fingrarna och just nu väntar vi bara på att energin som finns lagrad ska släppas ut.

Det för mig till den sista delen i den här artikeln, Kina. Den kinesiska aktiemarknaden är ju som bekant på väg att implodera (Figur 2). I dag rapporterade Financial Times att de kinesiska myndigheterna har använt 144 miljarder dollar av de 325 miljarder som de har till sitt förfogande för att stabilisera aktiemarknaden.

Figur 2. Prisrörelser för FXI, som representerar marknaden i Shanghai, över ett år. 50-veckors genomsnittet är blått. Bild: FreeStockCharts.com


Det kan mycket väl vara som så att de styrande i Kina lyckas att stabilisera marknaden, men huvudscenariot måste ändå vara att det handlar om en sprucken bubbla som inte kan reinflateras. Därför får jag säga att jag är pessimistisk i förhållande till marknaden i det korta loppet, men optimistisk i det långa.

Jag tror nämligen inte att den spruckna kinesiska bubblan på något nämnvärt sätt kommer att minska efterfrågan på råvaror från, men, men, den som lever får se.

Så eftersom en starkare dollar historiskt sett har lett till en svagare prisutveckling vad det gäller råvarorna så ser jag faktiskt ingen anledning till att vara alltför optimistisk vad gäller råvarorna.

Det kan mycket väl vara som så att vi kommer att se ett helt annat landskap i början på nästa år, men just nu, i början av augusti 2015 så ser jag inte någon omedelbar prisökning.

Slutsats: Jag har i det här inlägget talat om tre saker: 

  1.  Den kommande räntebanan från den amerikanska centralbanken. 
  2.  Prisrörelserna för dollarn sedan årsskiftet, och
  3.  Aktiemarknaden i Kina.

Alla de här grejerna talar för en starkare dollar och en starkare dollar har de senaste åren betytt svagare råvarupriser. Jag tror därför att det att det kommer att bli likadant den här gången.
 Om du nu har läst ända hit så är det för att du verkligen är intresserad av det jag skriver.

Därför föreslår jag att du laddar ner min pdf över mina tre favoritjunior-gruvbolag för ögonblicket.

Det kan du göra här

Bloggat: ETFBloggen, Ludwig von Mises Institutet, Socialist och Bajare


Inga kommentarer: