fredag 21 november 2008

Supernätet

Idag tänkte jag fokusera mer på lösningarna än på problemen. Gregor Czisch heter en tysk forskare i Energisystem som har gjort datormodeller för förnyelsebar energi. Med modellerna så har han visat att Europa och dess närmsta grannar kan bli till 100% självförsörjande med förnyelsebar energi genom att bygga ett nytt "super-elnät".

Tanken är att det i norra Europa finns en massa vind på vintern samtidigt som södra Europa har ett överskott av sol på sommaren. Då kan man utnyttja den inneboende energin som finns i dessa naturfenomen och samtidigt binda samman norr och söder i ett nätverk av högspänningskablar, eller HVDC för High Voltage Direct Current Transmission som är en beprövad teknik för överföring av stora mängder elektricitet över stora avstånd. Det finns då goda chanser att vi kan få mer än tillräckligt med energi för att både hålla igång industrin, värma upp våra hus och elektrifiera hela vårt transportsystem.

Problemet är bara att ett sådant system skulle bli väldigt dyrt och ta minst tio
år att bli färdigt. Dessutom så är det inte på många politikers agenda. Mer än 90% av våra fordon går fortfarande på fossila bränslen, medellivslängden för en bil i Sverige är fortfarande tio år, och vi har inga övergångslösningar färdiga. Därför är jag - till skillnad från mina gröna vänner - säker på att omställningen till ett förnyelsebart samhälle kommer att bli förknippad med en massa mänskliga umbäranden. Då är det bättre att amerikanerna hämtar oljan i Mellanöstern åt oss.

En av Dr. Czischs rapport som pdf:
http://www.risoe.dk/rispubl/reports/ris-r-1608_186-195.pdf

och en intervju med Dr. Czisch på Deutsche Welle:
http://www.dw3d.de/dw/article/0,2144,3636864,00.html

Mer om HVDC hos slaskbloggen:
http://slaskbloggen.blogspot.com/2008/04/varfr-inte-skippa-elbolagen.html

Gröna liberaler om IEA:s World Energy Outlook:
http://gronaliberaler.blogspot.com/2008/11/snabb-kommentar-p-world-energy-outlook.html

Mer om förnyelsebar energi hos Energinytt:
http://www.energinytt.se/aktuellt/sex-miljarder-till-miljosatsningar/

Fredrik Frangeur knyter samman finanskrisen med energiproblemet:
http://fredrikfrangeur.blogspot.com/2008/11/det-behvs-konkreta-grder-fr-den-globala.html

BrutalChoklad om den svenska versionen av förnyelsebar energi:
http://brutalchoklad.blogg.se/2008/november/vattenfall-vilka-tontar.html

Inga kommentarer: